Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Flash Mode Použitie

Flash Mode Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje snímať jasný obraz objektu a bráni otrasom fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete použiť blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v protisvetle. 1 Nasaďte blesk a vyklopte ho. 2 [Menu] t [Camera] t [Flash Mode] t požadovaný režim. (Flash Off) (Autoflash) (Fill-flash) (Slow Sync.) (Rear Sync.) Poznámky Blesk sa nepoužije, a to ani v prípade vyklopenia blesku. Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti svetlu. Použije sa pri každom stlačení spúšte. Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s pomalou synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber objektu aj pozadia spomalením rýchlosti uzávierky. Použije sa priamo pred dokončením expozície pri každom stlačení spúšte. Zadná synchronizácia vám umožňuje snímať prirodzené zábery pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je napríklad pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba. • Predvolené nastavenie závisí od režimu snímania. • Dostupný režim blesku závisí od režimu snímania. • Pri nahrávaní videozáznamov nie je možné použiť blesk. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register z Tipy pre snímanie s bleskom • Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo objektívu, keď používate blesk. • Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej. • Pri snímaní objektu v protisvetle vyberte možnosť [Fill-flash]. Blesk bude pracovať aj pri ostrom dennom svetle a spôsobuje vyššiu svetlosť nasnímaných tvárí. 62 SK

AF/MF Select Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne zaostrovanie. 1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t požadovaný režim. (Autofocus) (DMF) (Manualfocus) Poznámka Zaostrenie sa vykoná automaticky. Po automatickom zaostrovaní vykonajte jemné doladenie zaostrenia manuálne (priame manuálne zaostrovanie). Zaostrovanie nastavujete manuálne. Otáčajte zaostrovacím prstencom doprava alebo doľava tak, aby objekt získal jasnejší vzhľad. • Ak otáčate zaostrovací prstenec, keď je vybratá možnosť [Manualfocus] alebo možnosť [DMF], záber sa automaticky zväčší, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať oblasť zaostrenia. Zväčšeniu záberu môžete zabrániť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t [Off]. z Efektívne používanie manuálneho zaostrovania Uzamknutie zaostrenia je vhodné, ak dokážete predpokladať vzdialenosť objektu. Uzamknutie zaostrenia vám umožňuje vopred uzamknúť nastavenie zaostrenia pre vzdialenosť, ktorú musí objekt prekonať. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register z Meranie presnej vzdialenosti od objektu Značka ukazuje na umiestnenie obrazového snímača*. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte umiestnením vodorovnej čiary. Vzdialenosť od kontaktného povrchu objektívu k obrazovému snímaču je približne 18 mm. * Obrazový snímač je súčasťou fotoaparátu a funguje ako film. • Ak sa objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania nasadeného objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom. 18 mm Dolná strana Pokračovanie r 63 SK