Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

DMF (priame manuálne

DMF (priame manuálne zaostrenie) 1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF]. 2 Vykonajte automatické zaostrenie čiastočným stlačením spúšte. 3 Čiastočne stlačte spúšť a otáčajte zaostrovací prstenec objektívu, kým nedosiahnete zaostrenie. Poznámky • Funkcia [Autofocus Mode] je uzamknutá na hodnote [Single-shot AF]. • Túto položku nie je možné vybrať, ak je nasadený objektív A-mount (predáva sa samostatne). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 64 SK

Autofocus Area Umožňuje vybrať oblasť zaostrenia. Túto funkciu použite, keď je problematické dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania. 1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t požadovaný režim. (Multi) (Center) Fotoaparát určí, ktorá z 25 oblastí automatického zaostrenia sa použije na zaostrenie. Keď čiastočne stlačíte spúšť v režime snímania záberov, okolo oblasti, na ktorú je fotoaparát zaostrený, sa zobrazí zelený rámček. • Ak je aktívna funkcia Face Detection, automatické zaostrovanie pracuje tak, že prioritne zaostruje na tváre. Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického zaostrenia v stredovej oblasti. Rámček rozsahu automatického zaostrovania v hľadáčiku Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu (Flexible Spot) Umožňuje posúvať oblasť zaostrenia tak, aby sa zaostrila na malý objekt alebo úzku oblasť, pomocou hornej, dolnej, pravej alebo ľavej časti ovládacieho kolieska. Rámček rozsahu automatického zaostrovania v hľadáčiku Register Rámček rozsahu automatického zaostrovania v hľadáčiku Poznámky • Ak je táto funkcia nastavená na inú hodnotu než [Multi], nemôžete používať funkciu [Face Detection]. • Hodnota [Multi] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – nahrávanie videozáznamu – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] • Ak sa používa funkcia AF illuminator, nastavenie [Autofocus Area] sa neuplatňuje a oblasť automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie. 65 SK