Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Autofocus Mode

Autofocus Mode Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu objektu. 1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Mode] t požadovaný režim. AF) AF) Poznámky (Single-shot (Continuous Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a zaostrenie sa uzamkne. Túto možnosť použite, ak sa objekt nepohybuje. Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie. Túto možnosť použite, ak sa objekt pohybuje. • Hodnota [Single-shot AF] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – [Intelligent Auto] – [Self-timer] – [Scene Selection] okrem možnosti [Sports Action] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – ak sa používa objektív A-mount (predáva sa samostatne). • Hodnota [Continuous AF] je vybratá, ak je režim expozície nastavený na hodnotu [Sports Action] v rámci funkcie [Scene Selection]. • V režime [Continuous AF] sa nepoužívajú zvukové signály, keď je fotoaparát zaostrený na objekt. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 66 SK

Precision Dig. Zoom Počas približovania stredovej oblasti môžete snímať statické zábery. 1 [Menu] t [Camera] t [Precision Dig. Zoom]. 2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte mieru priblíženia. Priblíženie môžete vykonať až desaťkrát. 3 Ak chcete zastaviť približovanie, stlačte tlačidlo [Exit]. Poznámky • Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [Smile Shutter] – [RAW] alebo [RAW & JPEG] v ponuke [Quality] – [Auto HDR] v ponuke [DRO/Auto HDR] • Ak stlačíte tlačidlo MOVIE, keď sa používa funkcia [Precision Dig. Zoom], približovanie sa zruší, obnoví sa normálna veľkosť záberu na obrazovke a spustí sa nahrávanie videozáznamu. • S približovaním záberu prostredníctvom digitálneho spracovania sa kvalita záberu znižuje v porovnaní s kvalitou, ktorú záber dosahoval pred použitím priblíženia. Ak používate objektív s transfokátorom, odporúčame vám, aby ste záber najprv úplne priblížili a potom použili funkciu Precision Dig. Zoom, ak potrebujete ďalšie priblíženie. • Pri používaní funkcie Precision Dig. Zoom s funkciou Picture Effect môže byť určitý efekt na displeji LCD pred snímaním extrémne zvýraznený. Tento jav nemá žiadny vplyv na nasnímané zábery. • Pri používaní funkcie Precision Dig. Zoom sa nastavenie [Autofocus Area] neuplatňuje a oblasť automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 67 SK