Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Face Detection Zisťuje

Face Detection Zisťuje tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku, expozície a vyváženia bielej farby. Môžete vybrať prioritnú tvár, na ktorú sa má vykonať zaostrenie. Rámček funkcie Face Detection (oranžový) Keď fotoaparát zistí viacero objektov, určí hlavný objekt a nastaví zaostrenie prioritne na tento objekt. Rámček funkcie Face Detection pre hlavný objekt sa zmení na oranžový. Po čiastočnom stlačení spúšte sa farba rámčeka, pre ktorý je nastavené zaostrenie, zmení na zelenú. Rámček funkcie Face Detection (biely) Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií 1 [Menu] t [Camera] t [Face Detection] t požadovaný režim. Poznámky (Off) (Auto) (Child Priority) Funkcia Face Detection sa nepoužíva. Vyberá tvár, na ktorú sa fotoaparát automaticky zaostrí. Rozpozná detskú tvár a sníma s nastavením priority na detskú tvár. (Adult Priority) Rozpozná tvár dospelej osoby a sníma s nastavením priority na tvár dospelej osoby. • Funkciu [Face Detection] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – nahrávanie videozáznamu – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] –[Manualfocus] –[Precision Dig. Zoom]. • Funkciu [Face Detection] môžete vybrať iba v prípade, ak je funkcia [Autofocus Area] nastavená na hodnotu [Multi] a ak je funkcia [Metering Mode] tiež nastavená na hodnotu [Multi]. • Funkcia umožňuje zistiť až osem tvárí objektov. • V závislosti od podmienok sa tváre detí a dospelých nemusia rozpoznať správne. • Počas snímania v režime [Smile Shutter] sa funkcia [Face Detection] automaticky nastaví na hodnotu [Auto], a to aj v prípade, ak je nastavená na hodnotu [Off]. Vyhľadávanie Menu Register 68 SK

Smile Shutter Keď fotoaparát zistí úsmev, automaticky sa uvoľní spúšť. 1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [On]. 2 Počkajte na zistenie úsmevu. Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore, fotoaparát sníma zábery automaticky. Ak stlačíte spúšť počas snímania v režime Smile Shutter, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu Smile Shutter. 3 Ak chcete ukončiť prácu v režime Smile Shutter, postupne stlačte položky [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t [Off]. Poznámky Indikátor funkcie Smile Detection Rámček funkcie Face Detection • Funkciu [Smile Shutter] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] –[Manualfocus] –[Precision Dig. Zoom] • Ak objekt nie je zaostrený, spúšť sa neuvoľní, a to ani v prípade, ak úroveň úsmevu prekročí bod b. Ak chcete fotoaparátu uľahčiť zaostrovanie, upravte kompozíciu alebo jas. • Snímanie s použitím funkcie Smile Shutter sa automaticky skončí po zaplnení pamäťovej karty. • V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne. • Dynamicky režim sa automaticky prepne do režimu [Single-shot Adv.]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register z Tipy na účinnejšie zachytávanie úsmevov 1 Nezakrývajte si oči. Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď. 2 Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno tak, ako je to len možné. Majte oči zúžené. 3 Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa. Úsmev sa jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby. • Spúšť cvakne, keď sa zistí úsmev niektorej z osôb. • Ak sa nezistí žiadny úsmev, nastavte funkciu [Smile Detection] v ponuke. 69 SK