Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Smile Detection

Smile Detection Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na rozpoznávanie úsmevov. 1 [Menu] t [Camera] t [Smile Detection] t požadovaný režim. Poznámky (Big Smile) (Normal Smile) (Slight Smile) Rozpozná široký úsmev. Rozpozná normálny úsmev. Rozpozná aj ten najjemnejší úsmev. • Funkciu [Smile Detection] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] –[Manualfocus] • V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 70 SK

Soft Skin Effect Nastavuje efekt, ktorý sa pri použití funkcie Face Detection používa na verné nasnímanie odtieňov pokožky. 1 [Menu] t [Camera] t [Soft Skin Effect] t požadovaný režim. Poznámky (High) (Mid) (Low) (Off) Nastavuje vysokú úroveň funkcie Soft Skin Effect. Nastavuje strednú úroveň funkcie Soft Skin Effect. Nastavuje nízku úroveň funkcie Soft Skin Effect. Funkcia Soft Skin Effect sa nepoužíva. • Funkciu [Soft Skin Effect] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – nahrávanie videozáznamu – [Continuous Adv.] – [Speed Priority Cont.] – [Bracket: Cont.] – [Self-timer(Cont.)] – [Sports Action] v ponuke [Scene Selection] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – [RAW] v ponuke [Quality] • V závislosti od objektu sa môže stať, že táto funkcia nebude pracovať. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 71 SK