Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Shooting Tip List

Shooting Tip List Umožňuje vám prehľadávať tipy pre snímanie vo fotoaparáte. Túto položku použite, keď chcete zobraziť tipy pre snímanie, ktoré ste videli už predtým. 1 [Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List]. 2 Stláčajte ľavú alebo pravú stranu ovládacieho kolieska a vyhľadajte požadovaný tip na snímanie. Ak chcete posúvať zobrazený obsah nahor alebo nadol, otáčajte ovládacím kolieskom. Prístup ku konkrétnemu tipu vám poskytuje obsah ([Table of contents]). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 72 SK

Image Size Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru záberu, ktorý sa zaznamená pri zaznamenaní záberu. Čím väčšia je veľkosť záberu, tým podrobnejšie sa záber bude reprodukovať pri tlači vo veľkom formáte. Čím je veľkosť záberov menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať. 1 [Menu] t [Image Size] t [Image Size] t požadovaný režim. Still Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect Ratio] nastavená hodnota 3:2 Pokyny na používanie (L: 16M) 4912 × 3264 pixlov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3 a viac (M: 8.4M) 3568 × 2368 pixlov Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4 (S: 4.0M) 2448 × 1624 pixlov Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect Ratio] nastavená hodnota 16:9 Pokyny na používanie (L: 14M) 4912 × 2760 pixlov Na zobrazenie v televízore (M: 7.1M) 3568 × 2000 pixlov podporujúcom formát HD (S: 3.4M) 2448 × 1376 pixlov Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 môžu byť oba okraje orezané. • Ak pomocou funkcie [Quality] vyberiete záber vo formáte RAW, veľkosť záberu zodpovedá veľkosti L. 3D Sweep Panorama (16:9) Sníma zábery s použitím veľkosti vhodnej na ich prehrávanie v televízore s vysokým rozlíšením. Vodorovné: 1920 × 1080 (Standard) (Wide) Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti. Vodorovné: 4912 × 1080 Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti. Vodorovné: 7152 × 1080 Pokračovanie r 73 SK