Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

z Tipy na výber

z Tipy na výber veľkosti záberov Trojrozmerné zábery sa zobrazujú rôznym spôsobom, ktorý závisí od vybratého režimu. 16:9 Standard Wide Ak je vybratá možnosť [Standard] alebo možnosť [Wide], pri stláčaní stredu ovládacieho kolieska sa posúvajú zobrazené zábery. Sweep Panorama Veľkosť záberu sa mení v závislosti od nastavenia funkcie [Panorama Direction]. (Standard) (Wide) Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti. Zvislé: 3872 × 2160 Vodorovné: 8192 × 1856 Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti. Zvislé: 5536 × 2160 Vodorovné: 12416 × 1856 Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámka • Pri tlači panoramatických záberov môžu byť oba okraje orezané. Movie Čím väčšia je veľkosť záberov, tým vyššia je kvalita obrazu. Veľkosť záberu Priemerná prenosová rýchlosť Pokyny na používanie 1280 × 720 (Fine) 9 Mb/s Sníma vo vysokej kvalite obrazu a umožňuje zobrazovanie záberov v 1280 × 720 6 Mb/s televízore podporujúcom formát (Standard) HD. VGA (640 × 480) 3 Mb/s Sníma vo veľkosti vhodnej na odovzdávanie na web. 74 SK

Aspect Ratio Nastavuje pomer strán statických záberov. 1 [Menu] t [Image Size] t [Aspect Ratio] t požadovaný režim. 3:2 Štandardný pomer strán. Vhodné pre tlač. 16:9 Na zobrazenie v televízore podporujúcom formát HD. Poznámka • Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Sweep Panorama]. – [3D Sweep Panorama] Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 75 SK