Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Quality Umožňuje

Quality Umožňuje vybrať formát kompresie statických záberov. 1 [Menu] t [Image Size] t [Quality] t požadovaný režim. RAW (RAW) RAW+J (RAW & JPEG) FINE (Fine) STD (Standard) Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát kompresie RAW). Tento formát vám neumožňuje vykonávať žiadne digitálne spracovanie záberov. Tento formát vyberte, ak chcete spracovať zábery v počítači na profesionálne účely. • Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu. Veľkosť záberu sa nezobrazuje na LCD obrazovke. Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát kompresie RAW). + JPEG Naraz sa vytvorí záber vo formáte RAW a záber vo formáte JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva súbory záberu, súbor JPEG na prezeranie a súbor RAW na upravovanie. • Kvalita obrazu je napevno nastavená na hodnotu [Fine] a veľkosť záberu je napevno nastavená na hodnotu [L]. Formát súboru: JPEG Záber sa pri nasnímaní skomprimuje do formátu JPEG. Keďže pomer kompresie [Standard] je vyšší než pomer [Fine], veľkosť súboru s kompresiou [Standard] je menšia než v prípade kompresie [Fine]. To vám umožňuje zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale kvalita obrazu bude nižšia. • Ak sa nechystáte upravovať zábery v počítači, odporúčame vám vybrať nastavenie [Fine] alebo nastavenie [Standard]. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Poznámky • Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie: – [Sweep Panorama]. – [3D Sweep Panorama] • Do snímok vo formáte RAW nemôžete pridávať značky registrácie DPOF (objednávky tlače). • Funkciu [Auto HDR] nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG]. z Zábery vo formáte RAW Súbor vo formáte RAW obsahuje nespracované údaje, ktoré ešte musia prejsť ľubovoľným druhom digitálneho spracovania. Súbor vo formáte RAW sa líši od bežnejšieho formátu súborov (ako je napríklad formát JPEG) v tom, že ide o nespracovaný materiál, ktorý sa má spracovať na profesionálne účely. Na otvorenie záberu vo formáte RAW, ktorý bol nasnímaný týmto fotoaparátom, potrebujete softvér „Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať záber vo formáte RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF a znovu nastaviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď. 76 SK

Panorama Direction Nastavuje smer posúvania fotoaparátu pri snímaní záberov s použitím funkcie 3D Sweep Panorama alebo funkcie Sweep Panorama. 1 [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] t požadovaný režim. 3D Sweep Panorama (Right) (Left) Sweep Panorama (Right) (Left) (Up) (Down) Posúvajte fotoaparát zľava doprava. Posúvajte fotoaparát sprava doľava. Posúva fotoaparát v nastavenom smere. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 77 SK