Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Flash Compensation

Flash Compensation Nastavuje intenzitu svetla blesku v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV. Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku. Pri kompenzácii expozície sa okrem intenzity svetla blesku mení aj rýchlosť uzávierky a clona. 1 Nasaďte blesk a vyklopte ho. 2 [Menu] t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t požadovaná hodnota. Výberom vyšších hodnôt (smerom k znaku +) sa zvyšuje intenzita blesku a zábery sú jasnejšie. Výberom nižších hodnôt (smerom k znaku –) sa znižuje intenzita blesku a zábery sú tmavšie. Poznámky • Funkciu [Flash Compensation] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] –[Anti Motion Blur] – [Sweep Panorama] – [3D Sweep Panorama] – keď nie je pripojený žiadny blesk • Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku, efekt väčšej intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného množstva svetla blesku, ktoré je k dispozícii. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku nemusí byť viditeľný. z Tipy na úpravu jasu pri snímaní osôb Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register • Pri snímaní portrétov v noci je dôležité vyvážiť jas osôb s tmavým pozadím. Jas osôb v blízkosti fotoaparátu môžete upraviť zmenou intenzity svetla blesku. • Ak je objekt príliš vzdialený a príliš tmavý aj po úprave, prejdite bližšie k objektu. 82 SK

DRO/Auto HDR Koriguje jas alebo kontrast. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t požadovaný režim. (Off) (D-Range Opt.) Poznámka (Auto HDR) • Funkciu [DRO/Auto HDR] môžete vybrať iba v nasledujúcich režimoch: – [Manual Exposure] – [Shutter Priority] – [Aperture Priority] –[Program Auto] D-Range Opt. Funkcia [DRO/Auto HDR] sa nepoužíva. Rozdelením záberu na malé časti fotoaparát analyzuje kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím a vytvorí tak záber s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou. Nasníma tri zábery s rôznymi expozíciami, a potom prekryje jasnú oblasť podexponovaného záberu a tmavú oblasť preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou gradáciou. Nahrá sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber. Koriguje jas záberu (DRO: optimalizácia dynamického rozsahu). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.]. 2 [Option] t požadovaná hodnota. (Auto) Lv1 – Lv5 Automaticky koriguje jas. Optimalizuje gradáciu nasnímaného záberu v každej oblasti záberu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu Lv1 (slabá) a Lv5 (silná). Poznámky • Hodnota [Auto] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií: – [Intelligent Auto] – [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sports Action] v ponuke [Scene Selection] – [Picture Effect] • Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý. Vyberte vhodnú úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v prípade rozšírenia niektorého z efektov. Pokračovanie r 83 SK