Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Auto HDR Rozširuje

Auto HDR Rozširuje rozsah (gradácie), aby ste mohli nahrávať od jasných oblastí po tmavé so správnym jasom (automaticky vysoký dynamický rozsah). Nahrá sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber. 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Option] t požadovaná hodnota. (Auto Exposure Diff.) Automaticky upravuje rozdiel expozície. 1,0 EV – 6,0 EV Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu objektu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1,0 EV (slabá) až 6,0 EV (silná). Poznámky • Ďalšiu snímku nemôžete nasnímať skôr, ako sa skončí proces zachytávania po predchádzajúcom snímaní. • Túto funkciu nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG]. • Hodnotu [Auto HDR] nemôžete vybrať, ak používate režim [Smile Shutter]. Ak zapnete funkciu [Smile Shutter] a je vybratá možnosť [Auto HDR], fotoaparát dočasne použije nastavenie DRO. • Keďže sa spúšť uvoľní trikrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť nasledujúce skutočnosti: – túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká; – nemeňte kompozíciu. • V závislosti od rozdielu jasu objektu a podmienok snímania sa vám nemusí vždy podariť dosiahnuť požadovaný efekt. • Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok. • Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát príliš roztrasený alebo objekt rozmazaný, nemusí sa vám podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak fotoaparát zistí, že došlo k takejto situácii, na zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor , ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné, nasnímajte svoju snímku ešte raz a zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 84 SK

Creative Style Umožňuje vám vybrať požadované spracovanie záberov. Pri použití funkcie [Creative Style] môžete upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a clonu) tak, ako sami chcete (na rozdiel od použitia funkcie [Scene Selection], kde expozíciu nastavuje fotoaparát). 1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Creative Style] t požadovaný režim. 2 Keď chcete upraviť kontrast, sýtosť alebo ostrosť: [Option] t požadované nastavenie. (Standard) (Vivid) (Portrait) (Landscape) (Sunset) (Black & White) Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi farbami. Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných záberov farebných scén a objektov, ako sú napríklad kvetiny, jarná zeleň, modrá obloha alebo výhľad na oceán. Snímanie farby pokožky s jemným odtieňom, ideálne na snímanie portrétov. Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a sviežej scenérie. Umožňuje lepšie vyniknúť aj vzdialenej krajine. Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka. Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register Možnosti (Contrast), (Saturation) a (Sharpness) môžete upraviť pre každú položku funkcie Creative Style. (Contrast) (Saturation) (Sharpness) Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov, ktoré sa na zábere prejavia. Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné. Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj obrysy. Poznámky • Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť. • Možnosť [Standard] je vybratá pri používaní nasledujúcich funkcií: – [Intelligent Auto] – [Scene Selection] – [Picture Effect] 85 SK