Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Still/Movie Select

Still/Movie Select Umožňuje vybrať prehrávanie statických záberov alebo videozáznamov. 1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t požadovaný režim. Still Movie Poznámka Zobrazí statický záber. Zobrazí videozáznam. • Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra. z Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete jednoducho prepínať. Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť (statický záber) alebo možnosť (videozáznam) (strana 38). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 88 SK

Image Index Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri. 1 [Menu] t [Playback] t [Image Index] t požadovaný režim. 6 Images Zobrazí šesť záberov. 12 Images Zobrazí 12 záberov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Poznámka • Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra. z Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete jednoducho prepínať. Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť (statický záber) alebo možnosť (videozáznam). Vyhľadávanie Menu Register 89 SK