Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Rotate Otáča statický

Rotate Otáča statický záber v protismere hodinových ručičiek. Túto funkciu môžete použiť, ak chcete zobraziť vodorovne orientovaný záber v zvislej orientácii. Po otočení sa záber prehráva v otočenej pozícii, a to aj v prípade, že ste vypli napájanie. 1 [Menu] t [Playback] t [Rotate] t stlačte stred. Záber sa otočí v protismere hodinových ručičiek. Záber sa otáča, keď stláčate stred kolieska. Poznámky • Videozáznamy alebo chránené zábery nie je možné otáčať. • Pomocou tejto funkcie nie je vždy možné otáčať zábery nasnímané inými fotoaparátmi. • Pri zobrazovaní záberov v počítači sa informácie o otočení obrázka nemusia vždy prejaviť (závisí to od použitého softvéru). Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 92 SK

Protect Chráni nahraté zábery pred náhodným vymazaním. Pre registrované zábery sa zobrazuje značka . 1 [Menu] t [Playback] t [Protect] t požadovaný režim. Multiple Img. Cancel All Images Cancel All Movies Poznámka • Ochranu môžete naraz nastaviť až pre 100 záberov. Priraďuje alebo ruší ochranu vybratých záberov. Stlačením stredu potvrďte možnosti [Select] a [OK]. Ruší ochranu všetkých statických záberov. Ruší ochranu všetkých videozáznamov. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 93 SK