Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Enlarge Image Zaostrenie

Enlarge Image Zaostrenie môžete skontrolovať zväčšením časti prehrávaného záberu. 1 [Menu] t [Playback] t [ Enlarge Image]. 2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska. 3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť. 4 Ak chcete zrušiť akciu, stlačte položku [Exit]. Poznámky • Videozáznamy nie je možné zväčšiť. • Počas prehrávania panoramatických záberov najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačením zväčšite záber. z Rozsah zmeny mierky Rozsah zmeny mierky závisí od veľkosti záberu. Veľkosť záberu Rozsah zmeny mierky L Približne ×1,1 – ×14 M Približne ×1,1 – ×11 S Približne ×1,1 – ×7,3 Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 94 SK

Volume Settings Upravte hlasitosť zvuku videozáznamu na niektorú z ôsmich úrovní. Táto položka sa zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov. 1 [Menu] t [Playback] t [Volume Settings] t požadovaná hodnota. z Úprava hlasitosti počas prehrávania Pri stlačení dolnej časti ovládacieho kolieska počas prehrávania videozáznamov sa zobrazí obrazovka [Volume Settings]. Hlasitosť môžete upravovať aj počas prehrávania zvuku. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 95 SK