Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Slovaque

Red Eye Reduction Ak sa

Red Eye Reduction Ak sa používa blesk, pred snímaním dva alebo viackrát blysne, aby sa redukoval efekt červených očí. 1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t požadované nastavenie. On Off Poznámky Blesk vždy blysne, aby sa zredukoval efekt červených očí. Funkcia Red Eye Reduction sa nepoužije. • Ak chcete použiť funkciu Red Eye Reduction, pripojte a vyklopte blesk. • Funkciu [Red Eye Reduction] nemôžete používať s funkciou [Smile Shutter]. • Použitie funkcie Red Eye Reduction nemusí vždy viesť k dosiahnutiu požadovaného efektu. Výsledok závisí od konkrétnych rozdielov a podmienok, ako je napríklad vzdialenosť od objektu alebo od toho, či objekt neodvrátil pohľad pri bliknutí. z Čo je príčinou efektu červených očí? V tmavom prostredí sú očné zreničky rozšírené. Svetlo blesku sa odrazí od vlásočníc na zadnej strane sietnice, čo vyvoláva efekt červených očí. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Fotoaparát Oko Register Sietnica 98 SK

Auto Review Zaznamenaný záber môžete skontrolovať na LCD obrazovke hneď po jeho nasnímaní. Dobu zobrazovania môžete zmeniť. 1 [Menu] t [Setup] t [Auto Review] t požadované nastavenie. 10 Sec Záber sa zobrazí počas nastavenej doby. 5 Sec 2 Sec Off Poznámky Záber sa nezobrazí. • Pri automatickej kontrole sa záber nezobrazí v zvislej polohe, a to ani v prípade, ak je funkcia [Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto Rotate]. • Mriežka sa pri automatickej kontrole nezobrazí ani v prípade, ak je funkcia [Grid Line] pri nahrávaní záberov v režime [3D Sweep Panorama] alebo [Sweep Panorama] nastavená na hodnotu [On]. • V závislosti od nastavenia, ako napríklad pri nastavení funkcií [DRO/Auto HDR] a [Soft Skin Effect], sa pred zobrazením záberu môže dočasne zobraziť nespracovaný záber. Obsah Vyhľadávanie vzorových fotografií Vyhľadávanie Menu Register 99 SK