Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámka • Snímky

Poznámka • Snímky nahrané na paměťové kartě SDXC nelze importovat ani přehrát na počítačích nebo AV zařízeních, jež nejsou kompatibilní s exFAT. Před připojením fotoaparátu k zařízení ověřte, že je kompatibilní s exFAT. Připojíte-li fotoaparát k nekompatibilnímu zařízení, může se zobrazit výzva ke zformátování karty. Na tuto výzvu nereagujte zformátováním karty, protože by došlo k vymazání všech dat na kartě. (exFAT je souborový systém používaný v paměťových kartách SDXC). Příprava fotoaparátu x Vyjmutí paměťové karty Otevřete kryt, ověřte, že nesvítí kontrolka přístupu, a jednou paměťovou kartu stiskněte. Kontrolka přístupu Poznámky • Pokud svítí kontrolka přístupu, nevyjímejte paměťovou kartu, nevytahujte blok akumulátorů ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k porušení dat. • Před nasazením či sejmutím blesku přepněte vypínač fotoaparátu do polohy OFF. Nasazení blesku Chcete-li při pořizování snímků používat blesk, nasaďte bleskové zařízení (přiloženo). Blesk je aktivován zvednutím a deaktivován sklopením. Před nasazením či sejmutím blesku přepněte vypínač fotoaparátu do polohy OFF. CZ 18

1 Nasaďte blesk do konektoru inteligentního příslušenství fotoaparátu. 2 3 Utažením šroubu blesk upevněte. Chcete-li použít blesk, nejprve jej zvedněte. • Výchozí nastavení je [Autom.blesk]. Chcete-li nastavení změnit, viz strana 38. • Pokud blesk nehodláte používat, sklopte jej. Příprava fotoaparátu Poznámky • Napájení blesku probíhá z fotoaparátu. Když fotoaparát nabíjí blesk, bliká ikona na displeji LCD. Když tato ikona bliká, nelze stisknout tlačítko spouště. • Zasuňte blesk řádně do konektoru příslušenství fotoaparátu a pevně utáhněte šroub. Dbejte na to, aby blesk byl bezpečně upevněn k fotoaparátu. z Nošení blesku Pouzdro blesku lze pohodlně připojit k ramennímu popruhu. Nepoužíváte-li blesk, zasuňte jej do pouzdra, kde je chráněn před poškozením. CZ 19