Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Zvládnutí základní

Zvládnutí základní obsluhy Pořizování snímků V režimu (Inteligentní automatika) fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje pořídit snímek s vhodnými nastaveními. Zvládnutí základní obsluhy 1 2 3 Přepnutím vypínače do polohy ON zapněte fotoaparát. Namiřte fotoaparát na objekt. Když fotoaparát rozpozná scénu, zobrazí se na displeji LCD ikona a nápověda Rozpoznání scény: (Noční pohled), (Noční pohl. (stativ)), (Noční portrét), (Protisvětlo), (Portrét v protisvětle), (Portrét), (Krajina) nebo (Makro). Při používání objektivu se zoomem otáčejte kroužkem transfokace objektivu a poté rozhodněte o okamžiku pořízení snímku. Ikona a nápověda Rozpoznání scény 4 Chcete-li zaostřit snímek, stiskněte zpola tlačítko spouště. Při potvrzení zaostření zazní zvukový signál a rozsvítí se z. Kroužek transfokace CZ 22 Indikátor zaostření

5 Úplným stisknutím tlačítka spouště pořídíte snímek. Nahrávání videí 1 2 Přepnutím vypínače do polohy ON zapněte fotoaparát. Namiřte fotoaparát na objekt. 3 4 Stisknutím tlačítka MOVIE začněte nahrávat. Zaostření a jas jsou nastaveny automaticky. Stiknete-li během nahrávání tlačítko spouště do poloviny, budete moci rychleji zaostřit. Dalším stisknutím tlačítka MOVIE záznam zastavíte. Tlačítko MOVIE Zvládnutí základní obsluhy Poznámky • Při nahrávání videa budou také nahrány zvuky, které vydávají objektiv a fotoaparát za provozu. Nahrávání zvuku je možné deaktivovat výběrem [Nabídka] t [Nastavení] t [Záznam zvuku filmu] t [Vypnuto] (strana 26, 51). • Doba souvislého nahrávání videa závisí na teplotě okolí nebo stavu fotoaparátu. • Když dojde ke zvýšení teploty fotoaparátu, např. při použití režimu průběžného snímání, může se zobrazit následující zpráva: „Přehřátí fotoaparátu. Nechte jej vychladnout.“. V těchto případech vypněte fotoaparát a počkejte, až bude znovu připraven ke snímání. CZ 23