Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Přehrávání obrázků

Přehrávání obrázků 1 Stiskněte tlačítko (přehrávání). Poslední pořízený snímek je zobrazen na displeji LCD. Tlačítko (přehrávání) Zvládnutí základní obsluhy x Výběr snímku Otočte řídicím kolečkem. x Přehrávání videí 1 Stiskněte (Přehled snímků) na řídicím kolečku v režimu přehrávání. Zobrazí se šest snímků. 2 3 Opakovaným stisknutím levé části řídicího kolečka vyberte (video) a stiskněte jeho střed. Pro návrat k přehrávání fotografií vyberte (fotografie) (strana 44). Vyberte požadované video otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. CZ 24

Při přehrávání videa Pauza/znovu Rychlý přesun vpřed Rychlý přesun zpět Nastavení hlasitosti zvuku Akce řídicího kolečka Stiskněte střed. Stiskněte pravou část nebo jím otáčejte ve směru hodinových ručiček. Stiskněte levou část nebo jím otáčejte proti směru hodinových ručiček. Stiskněte dolní část t horní/dolní část. Vymazání snímků Aktuálně zobrazený snímek je možné vymazat. 1 Zobrazte požadovaný snímek a stiskněte [Vymazat]. [Vymazat] Zvládnutí základní obsluhy 2 Potvrďte stisknutím středu řídicího kolečka [OK]. Stisknutím [Zrušit] operaci ukončíte. [Zrušit] [OK] z Vymazání několika snímků Pomocí [Nabídka] t [Přehrávání] t [Vymazat] vyberete a vymažete určené snímky najednou. CZ 25