Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Použití řídicího

Použití řídicího kolečka a programových kláves Řídicí kolečko a programové klávesy umožňují používat různé funkce fotoaparátu. Zvládnutí základní obsluhy x Řídicí kolečko Při snímání jsou řídicímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Zobrazit obsah) a (Komp.expozice). Při přehrávání jsou řídicímu kolečku přiřazeny funkce DISP (Zobrazit obsah) a (Přehled snímků). Když otáčíte nebo stisknete pravou/levou/horní/dolní část řídicího kolečka podle zobrazení na displeji, můžete vybírat nastavení položek. Váš výběr je určen okamžikem, kdy stisknete střed řídicího kolečka. Šipka znamená, že můžete otáčet řídicím kolečkem. Když jsou na displeji zobrazeny možnosti, můžete jimi procházet otáčením nebo stisknutím horní/ dolní/levé/pravé části řídicího kolečka. Stisknutím středu potvrdíte volbu. CZ 26

x Programové klávesy Programové klávesy mají různé role v závislosti na kontextu. Přiřazená role (funkce) každé programové klávesy je zobrazena na displeji. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém horním rohu displeje, stiskněte programovou klávesu A. Chcete-li použít funkci zobrazenou v pravém dolním rohu displeje, stiskněte programovou klávesu B. Chcete-li použít funkci zobrazenou uprostřed, stiskněte střed řídicího kolečka (programová klávesa C). V této příručce jsou programové klávesy indikovány ikonou nebo funkcí zobrazenou na displeji. A C B V tomto případě funguje programová klávesa A jako tlačítko [Nabídka] a programová klávesa B jako tlačítko [Tipy sním.]. Programová klávesa C funguje jako tlačítko [Režim snímání]. Zvládnutí základní obsluhy CZ 27