Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

z Přehrávání v

z Přehrávání v režimu Kreativní fotografie Stisknutí tlačítka v režimu Kreativní fotografie zaktivuje režim přehrávání Kreativní fotografie. Stisknutím [Zpět] se vrátíte do režimu snímání a můžete snímat se stejným nastavením. x Snadné rozostření pozadí (Řízení rozostření pozadí) 1 2 Vyberte (Rozostř. pozadí) (strana 29). Rozostřete pozadí otáčením řídicího kolečka. : K zaostření jím otáčejte ve směru hodinových ručiček : K rozostření jím otáčejte proti směru hodinových ručiček Stisknutím [Zrušit] obnovíte původní stav. • Můžete nahrávat video s hodnotou upravenou pomocí efektu rozostření. Poznámka • V závislosti na vzdálenosti od objektu nebo použitém objektivu nemusí být efekt rozostření patrný. z Dosažení lepšího výsledku Rozostř.pozadí • Přibližte se k objektu. • Zvětšete vzdálenost mezi objektem a pozadím. CZ 30

x Obrazový efekt 1 2 Vyberte (Obrazový efekt) (strana 29). Otáčením řídicího kolečka vyberte požadovaný efekt a stiskněte jeho střed. (Posterizace (bar.)): Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled nadměrným zdůrazněním primárních barev. (Posterizace (ČB)): Vytvoří vysoce kontrastní abstraktní vzhled v černé a bílé. (Pop artové barvy): Vytvoří živý vzhled zdůrazněním barevných tónů. (Retrofotografie): Vytvoří vzhled staré fotografie pomocí sépiových barevných tónů a sníženého kontrastu. (Částečná barva): Vytvoří snímek, který zachová určenou barvu, ale převede ostatní na černou a bílou. (High key): Vytvoří snímek s uvedenou atmosférou: jasná, průhledná, éterická, jemná, měkká. (Vysoce kontrastní monochrom.): Vytvoří snímek s vysokým kontrastem v černé a bílé. (Dětský fotoaparát): Vytvoří vzhled fotografie z dětského fotoaparátu s vinětací a výraznými barvami. Použití funkcí nahrávání CZ 31