Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

z Přehrávání posunu

z Přehrávání posunu panoramatických snímků Panoramatické snímky lze posouvat od začátku do konce stisknutím středu řídicího kolečka během jejich zobrazení. Další stisknutí je pauza posunu. • Panoramatické snímky se přehrávají pomocí přiloženého softwaru „PMB“ (strana 58). • Panoramatické snímky pořízené jinými fotoaparáty zřejmě nebudou zobrazeny či posouvány správně. Ukazuje zobrazenou oblast celého panoramatického obrazu. x Priorita závěrky Dynamiku pohybujícího se objektu lze vyjádřit různým způsobem nastavení rychlosti závěrky, např. jako momentku pomocí vysoké rychlosti závěrky nebo jako obraz se stopou pomocí nízké rychlosti závěrky. 1 Vyberte S (Priorita závěrky) (strana 33). 2 Vyberte požadovanou hodnotu otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. CZ 36

z Rychlost závěrky Při použití vyšší rychlosti závěrky bude pohybující se objekt, jako je běžící osoba, jedoucí auto nebo mořská tříšť, zdánlivě zastaven. Při použití nižší rychlosti závěrky dojde k vytvoření stopy pohybu zachyceného objektu a snímek bude mít přirozenější a dynamičtější vzhled. x Priorita clony Můžete nastavit rozsah zaostření nebo rozostřit pozadí. 1 2 Vyberte A (Priorita clony) (strana 33). Vyberte požadovanou hodnotu otáčením řídicího kolečka a stiskněte jeho střed. • Můžete nahrávat video s hodnotou upravenou pomocí Priorita clony. Použití funkcí nahrávání CZ 37