Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Zobrazení seznamu

Zobrazení seznamu snímků 1 Stisknutím tlačítka (Přehrávání) přejděte do režimu přehrávání. 2 Stiskněte (Přehled snímků) na řídicím kolečku. Zobrazí se šest snímků najednou. Tlačítko (Přehrávání) 3 Otáčením řídicího kolečka vyberte snímek. • Pro návrat k obrazovce jednoho snímku vyberte požadovaný snímek a stiskněte střed řídicího kolečka. z Přepnutí mezi fotografií a videem Typ obrazu na přehledu snímků lze snadno přepnout. Opakovaným stisknutím levé části řídicího kolečka vyberte (snímek) nebo (video) a stiskněte jeho střed. Na stejném displeji přehledu nelze zobrazit fotografii i video. CZ 44

Zobrazení snímků v televizoru Chcete-li snímky nahrané ve fotoaparátu zobrazit na televizoru, jsou potřeba kabel HDMI (prodává se zvlášť) a televizor HD s konektorem HDMI. 1 Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se zvlášť). Ke konektoru HDMI Kabel HDMI Ke koncovce HDMI Poznámka • Použijte minikonektor HDMI na jednom konci (pro fotoaparát) a konektor vhodný pro připojení k televizoru na druhém konci. z Zobrazení snímků 3D v 3D-televizoru Snímky 3D pořízené fotoaparátem lze prohlížet v 3D-televizoru, který je připojen k fotoaparátu kabelem HDMI (prodává se zvlášť). Vyberte [Nabídka] t [Přehrávání] t [Prohlížení 3D]. • Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném s televizorem. Použití funkcí přehrávání CZ 45