Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Kontrola dostupných

Kontrola dostupných funkcí Seznam nabídky Když stisknete [Nabídka], zobrazí se na displeji šest položek nabídky: [Režim snímání], [Fotoaparát], [Velik. snímku], [Jas/barva], [Přehrávání] a [Nastavení]. V každé položce lze nastavit různé funkce. Položky, které nelze v daném kontextu nastavit, se zobrazí šedě. x Režim snímání Umožní vybrat režim snímání, jako je režim expozice, panoráma nebo Volba scény. CZ 46 Inteligentní automatika Volba scény Obrazový efekt Reduk. rozm. pohybu Plynulé panoráma Plynulé panoráma 3D Ruční expozice Fotoaparát vyhodnotí daný objekt a provede správná nastavení. Snímá s přednastavenými hodnotami podle objektu či podmínek. (Portrét/Krajina/Makro/Sportovní akce/Západ slunce/Noční portrét/Noční pohled/Ručně držený soumrak) Snímá s požadovanými efekty pro vyjádření jedinečné atmosféry. (Posterizace (bar.)/Posterizace (ČB)/Pop artové barvy/Retrofotografie/Částečná barva/High key/ Vysoce kontrastní monochrom./Dětský fotoaparát) Omezí chvění fotoaparátu při snímání trochu tmavší scény uvnitř nebo teleobjektivem. Snímá v panoramatickém formátu. Snímá panoramatické snímky 3D používané pro přehrávání na kompatibilním 3D-televizoru. Nastaví clonu a rychlost závěrky.

Priorita závěrky Priorita clony Program auto Nastaví rychlost závěrky k vyjádření pohybu objektu. Nastaví rozsah zaostření nebo rozostří pozadí. Automatické snímání, které umožní vlastní nastavení kromě expozice (rychlost závěrky a clona). x Fotoaparát Umožní nastavit funkce snímání, jako jsou průběžné snímání, samospoušť a blesk. Režim pohonu Režim blesku Výběr AF/MF Oblast autom. zaost. Režim aut.zaost. Jemné dig. zvětšení Detekce obličejů Snímání úsměvu Detekce úsměvu Efekt hladké pleti Sezn. tipů ke snímání Volí režim pohonu, jako je průběžné snímání, samospoušť nebo snímání s intervalem. (Jednotlivé sn./Nepřetržité snímání/Sním.pr. Rychlosti/Samospoušť/Samospoušť(n.s.)/ Or.exp: nepřetr.) Volí metodu sloužící ke spuštění blesku. (Blesk vypnut/Autom.blesk/Blesk vždy/Pomalá synchr./Synchr. poz.) Volí automatické nebo ruční zaostření. (Autom. zaost./Přímé ruč.zaos./Ruč. zaost.) Volí oblast pro zaostření. (Víceb./Střed./Pohyblivý bod) Volí metodu automatického zaostření. (AF na 1 snímek/Průběžné AF) Nastaví digitální zvětšení. Automaticky zjistí obličeje osob a nastaví pro ně vhodné zaostření a expozici. (Vypnuto/Auto/Priorita dětí/Priorita dosp.) Kdykoli fotoaparát zjistí úsměv, dojde k automatickému uvolnění závěrky. (Zapnuto/Vypnuto) Nastaví citlivost funkce Snímání úsměvu pro zjišťování úsměvů. (Velký úsměv/Normál. úsměv/Jemný úsměv) Nastaví úroveň Efektu hladké pleti. (Vysoká/Střední/Nízká/Vypnuto) Umožní zobrazit všechny tipy pro snímání Kontrola dostupných funkcí CZ 47