Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

CZ 50 Specifikace tisku

CZ 50 Specifikace tisku Zobrazit obsah Volí snímky pro tisk nebo provádí tisková nastavení. (Nast.DPOF/Vložení data) Přepíná informace, které se zobrazí na displeji při přehrávání. (Zobrazit info./Histogram/Bez informací) x Nastavení Umožní provádět detailnější nastavení snímání nebo měnit nastavení fotoaparátu. Nastavení pro záběr Iluminátor AF Bez červ.očí Auto prohlíž. Nastaví iluminátor AF k usnadnění automatického zaostření na tmavých místech. (Auto/Vypnuto) Spustí předblesk před pořízením snímku s bleskem pro zabránění efektu červených očí. (Zapnuto/Vypnuto) Nastaví dobu zobrazení snímku hned po jeho pořízení. (10 s/5 s/2 s/Vypnuto) R. Mřížky Zapne rastr mřížky pro usnadnění nastavení kompozice snímků. (Zapnuto/Vypnuto) Úroveň obrysů Zvýrazňuje obrys hloubky ostrosti pomocí určité barvy. (Vysoká/Střední/Nízká/Vypnuto) Barva obrysů Nastaví barvu používanou pro funkci obrysů. (Bílá/Červená/Žlutá) Histogram Zobrazí histogram rozdělení luminance. (Zapnuto/Vypnuto) Asistent MF Zobrazí zvětšený obraz při ručním zaostřování. (Bez omezení/5 s/2 s/Vypnuto) Barevný prostor Změní rozsah reprodukovatelných barev. (sRGB/AdobeRGB) SteadyShot Nastaví kompenzaci chvění fotoaparátu. (Zapnuto/Vypnuto) Uvol.bez obj. Nastaví, zda lze uvolnit závěrku při absenci objektivu či nikoli. (Povolit/Zakázat)

RŠ u dl.exp. Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání s dlouhou expozicí. (Zapnuto/Vypnuto) RŠ při vys.ISO Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání s vyšší citlivostí ISO. (Auto/Slabá) Záznam zvuku filmu Nastaví zvuk pro záznam videa. (Zapnuto/Vypnuto) Vlastní nastavení kláves Nast. levé klávesy Přiřadí funkci levé klávese na řídicím kolečku. (Režim snímání/Tipy sním./Režim pohonu/Výběr AF/MF/Režim aut.zaost./Oblast autom. zaost./ Jemné dig. zvětšení/ISO/Vyvážení bílé/Režim měření/DRO/Auto HDR/Vlastní nast./Režim blesku/Kompenz.blesku/Asistent MF/ Nenastaveno) Nast. pravé klávesy Přiřadí funkci pravé klávese na řídicím kolečku. (Režim snímání/Tipy sním./Režim pohonu/Výběr AF/MF/Režim aut.zaost./Oblast autom. zaost./ Jemné dig. zvětšení/ISO/Vyvážení bílé/Režim měření/DRO/Auto HDR/Vlastní nast./Režim blesku/Kompenz.blesku/Asistent MF/ Nenastaveno) Nast. prog. klávesy B Přiřadí funkci programové klávese B. (Režim snímání/Tipy sním./Režim pohonu/Výběr AF/MF/Režim aut.zaost./Jemné dig. zvětšení/ISO/ Vyvážení bílé/Režim měření/DRO/Auto HDR/ Vlastní nast./Režim blesku/Kompenz.blesku/ Asistent MF) Nast. prog. klávesy C Přiřadí funkci programové klávese C. (Režim snímání/Vlastní) Vlastní Nastaví vlastní funkce programové klávesy C. (Režim pohonu/Výběr AF/MF/Režim aut.zaost./ Oblast autom. zaost./ISO/Vyvážení bílé/Režim měření/DRO/Auto HDR/Vlastní nast./Režim blesku/Nenastaveno) Hlavní nastavení Start menu Volí první zobrazenou nabídku z hlavní nabídky nebo poslední displej nabídky. (Horní/Předchozí) CZ 51 Kontrola dostupných funkcí