Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Dostupné funkce pro

Dostupné funkce pro každý režim snímání Funkce, které lze používat, závisejí na vybraném režimu snímání. V níže uvedené tabulce jsou dostupné funkce označeny . – znamená, že funkce není k dispozici. Funkce, které nelze použít, jsou na displeji zobrazeny šedě. Režim snímání Komp.expozice Samospoušť Nepřetržité snímání Inteligentní automatika – Detekce obličejů Snímání úsměvu Plynulé panoráma – – – – Plynulé panoráma 3D – – – – Reduk. rozm. pohybu – – – Volba scény – – – – – – – – – – – – – – – – – Obrazový efekt Program auto Priorita clony Priorita závěrky Ruční expozice – Poznámka • Dostupné funkce mohou být také omezeny jinými podmínkami než je režim snímání. CZ 54

Dostupné režimy blesku Režimy blesku, které lze zvolit, závisejí na režimu snímání a vybraných funkcích. V níže uvedené tabulce jsou dostupné funkce označeny . – znamená, že funkce není k dispozici. Režimy blesku, které nelze zvolit, jsou na displeji zobrazeny šedě. Režim snímání Vypnuto Autom.blesk Blesk vždy Pomalá synchr. Synchr. poz. Inteligentní automatika – – – Plynulé panoráma – – – – Plynulé panoráma 3D Reduk. rozm. pohybu – – – – – – – – Volba scény – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Obrazový efekt – – Program auto – – Priorita clony – – Priorita závěrky – – Ruční expozice – – Kontrola dostupných funkcí Poznámky • Dostupné režimy blesku mohou být také omezeny jinými podmínkami než je režim snímání. • I když zvolíte dostupný režim blesku, nespustí se v případě, že není zvednut. • [Autom.blesk] lze zvolit, pouze když je [Režim snímání] nastaven na [Inteligentní automatika], [Obrazový efekt] nebo určité režimy [Volba scény]. CZ 55