Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

1 2 3 4 Zapněte

1 2 3 4 Zapněte počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (přiložen) do jeho jednotky CD-ROM. Poklepejte na ikonu CD-ROM. Zkopírujte soubor [IDS_INST.pkg] ve složce [MAC] do ikony pevného disku. Poklepejte na soubor [IDS_INST.pkg] ve složce, do níž byl zkopírován. • Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Možnosti přiloženého softwaru x „PMB“ Pomocí „PMB“ lze provádět např. následující akce: • importovat snímky pořízené fotoaparátem a zobrazovat je na počítači, • organizovat snímky v počítači do kalendáře podle data pořízení azobrazovat je. • Tisk nebo ukládání snímků s datem. Podrobnější informace o aplikaci „PMB“ viz „PMB Help“. Chcete-li spustit Help, klepněte na ikonu (PMB Help) na ploše po instalaci. Nebo z nabídky start klepněte na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help]. Informace podpory pro „PMB“ (pouze anglicky): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Poznámka • „PMB“ není kompatibilní s počítači Macintosh. CZ 58

x „Image Data Converter SR“/„Image Data Lightbox SR“ Pomocí „Image Data Converter SR“ lze upravovat snímky zapsané ve formátu RAW s různými korekcemi, jako jsou křivky zabarvení a ostrost. Pomocí „Image Data Lightbox SR“ lze zobrazovat a porovnávat snímky RAW/JPEG pořízené tímto fotoaparátem. Podrobnější informace o aplikaci „Image Data Converter SR“ a „Image Data Lightbox SR“ viz Help. Chcete-li spustit Help, klepněte na [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3] nebo [Image Data Lightbox SR]. Informace podpory pro „Sony Image Data Suite“ (pouze anglicky): http://www.sony.co.jp/ids-se/ Import snímků do počítače CZ 59