Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Tchèque

•Oblast vybraná

•Oblast vybraná pomocí [Nastavení oblasti] se liší od skutečné oblasti. Nastavte skutečnou oblast výběrem [Nabídka] t [Nastavení] t [Nastavení oblasti]. Hodnota clony nebo rychlost závěrky bliká při polovičním stisknutí tlačítka spouště. •Protože objekt příliš jasný nebo tmavý, nespadá do rozsahu nastavení fotoaparátu. Znovu upravte nastavení. Snímek je přesvětlen (přepálen). Na snímku se objevuje rozmazání světla (duchové). •Snímek byl pořízen se silným zdrojem světla a do objektivu vniklo nadměrné množství světla. Při použití objektivu s transfokací nasaďte sluneční clonu. Rohy snímku jsou příliš tmavé. •Je-li použit jakýkoliv filtr či kryt, sejměte jej a zkuste snímek pořídit znovu. Podle tloušťky filtru a nevhodného nasazení ochranného krytu se filtr nebo kryt mohou částečně zobrazit na snímku. Optické vlastnosti některých objektivů mohou způsobovat příliš tmavé okraje snímku (nedostatečné osvětlení). Oči snímané osoby jsou červené. •Aktivujte funkci Bez červ.očí. •Přibližte se k objektu a fotografujte jej s bleskem v jeho dosahu (strana 38). Na displeji LCD se zobrazí body a zůstanou zde zobrazeny. •Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají (strana 72). Snímek je rozmazán. •Snímek byl pořízen na tmavém místě bez blesku, což způsobilo chvění fotoaparátu. Doporučujeme použít stativ nebo blesk (strana 18). [Ručně držený soumrak] v režimu [Volba scény] (strana 34) a [Reduk. rozm. pohybu] (strana 34) jsou také účinné pro omezení rozmazání. Na displeji LCD bliká hodnota expozice. •Objekt je příliš jasný nebo tmavý pro daný rozsah měření fotoaparátu. CZ 70

Prohlížení snímků Snímky nelze přehrát. •Název složky/souboru v počítači byl změněn. •Jestliže byl soubor snímku zpracován počítačem nebo byl soubor snímku nahrán pomocí jiného modelu fotoaparátu, nelze přehrávání na tomto fotoaparátu zaručit. •Fotoaparát je v režimu USB. Zrušte připojení USB. Ostatní CZ 71