Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi

Pregătirea camerei Operaţii de bază Cameră video digitală cu obiectiv interschimbabil Manual de instrucţiuni Utilizarea funcţiilor cu ajutorul butonului de comandă Utilizarea funcţiilor din meniu Conectarea cu alte echipamente Soluţionarea problemelor Informaţii suplimentare Index © 2011 Sony Corporation RO NEX-C3

 • Page 2 and 3: Parcurgerea Manualului de instrucţ
 • Page 4 and 5: Conectarea cu alte echipamente Cone
 • Page 6 and 7: Înregistrarea persoanelor Se focal
 • Page 8 and 9: Înregistrarea peisajelor Cerul în
 • Page 10 and 11: Înregistrarea subiectelor ce se de
 • Page 12 and 13: 1 Marcajul poziţiei senzorului de
 • Page 14 and 15: Lista simbolurilor afişate pe ecra
 • Page 16 and 17: Folosirea butonului rotativ de coma
 • Page 18 and 19: Meniu Puteţi să efectuaţi toate
 • Page 20 and 21: Luminozitate / Culoare Vă permite
 • Page 22 and 23: Reglaje principale Meniu pornire (M
 • Page 24 and 25: z Dacă înregistraţi o fotografi
 • Page 26 and 27: Mărirea la redare O zonă a fotogr
 • Page 28 and 29: Creativitate foto Puteţi acţiona
 • Page 30 and 31: Note : • Domeniul de defocalizare
 • Page 32 and 33: Intensitate Puteţi ajusta cu uşur
 • Page 34 and 35: DISP (Conţinutul interfeţei) Folo
 • Page 36 and 37: Compensarea expunerii Puteţi ajust
 • Page 38 and 39: Auto inteligent Camera analizează
 • Page 40 and 41: Selecţia scenei Vă permite să î
 • Page 42 and 43: Efecte de imagine Puteţi înregist
 • Page 44 and 45: Contra neclarităţii la mişcare A
 • Page 46 and 47: • [Înregistrarea panoramică] po
 • Page 48 and 49: • Funcţia [Înregistrare panoram
 • Page 50 and 51: BULB (Înregistrare de traiecte lum
 • Page 52 and 53:

  Prioritatea diafragmei Obiectele ca

 • Page 54 and 55:

  Modul drive Puteţi stabili pentru

 • Page 56 and 57:

  Continuu - prioritate viteză Sunt

 • Page 58 and 59:

  Temporizator (Continuu) După un in

 • Page 60 and 61:

  Modul bliţ În spaţii întunecate

 • Page 62 and 63:

  DMF (Focalizare Manuală Directă)

 • Page 64 and 65:

  Modul autofocalizare Este selectat

 • Page 66 and 67:

  Detecţia feţelor Camera detecteaz

 • Page 68 and 69:

  Detecţia zâmbetelor Această faci

 • Page 70 and 71:

  Lista recomandărilor pentru înreg

 • Page 72 and 73:

  z Recomandări pentru selectarea di

 • Page 74 and 75:

  Calitatea imaginilor Este stabilit

 • Page 76 and 77:

  Sensibilitate ISO Este stabilită s

 • Page 78 and 79:

  Echilibru de alb prestabilit ( ) 1

 • Page 80 and 81:

  Compensarea bliţului Este ajustat

 • Page 82 and 83:

  Auto HDR Este lărgită gama de deg

 • Page 84 and 85:

  Ştergere Vă permite să selectaţ

 • Page 86 and 87:

  Selectarea fotografiilor / filmelor

 • Page 88 and 89:

  Selectarea directorului Dacă pe ca

 • Page 90 and 91:

  Rotire Fotografiile sunt rotite în

 • Page 92 and 93:

  Mărirea imaginii Puteţi verifica

 • Page 94 and 95:

  Specificare pentru imprimare Puteţ

 • Page 96 and 97:

  Reducerea efectului de ochi roşii

 • Page 98 and 99:

  Caroiaj Se stabileşte dacă să fi

 • Page 100 and 101:

  Culoare nivel de vârf Stabileşte

 • Page 102 and 103:

  Asistenţă MF Imaginea este mărit

 • Page 104 and 105:

  SteadyShot Stabileşte dacă să fi

 • Page 106 and 107:

  Reducerea zgomotului cauzat de expu

 • Page 108 and 109:

  Înregistrarea sonorului de film St

 • Page 110 and 111:

  Adaptarea secţiunii din dreapta At

 • Page 112 and 113:

  Adaptarea tastei C Atribuie o func

 • Page 114 and 115:

  Meniu pornire Vă permite să selec

 • Page 116 and 117:

  Limbă Este aleasă limba care să

 • Page 118 and 119:

  Stabilirea zonei Este selectată zo

 • Page 120 and 121:

  Economisirea energiei Este stabilit

 • Page 122 and 123:

  Culoare ecran Este stabilită culoa

 • Page 124 and 125:

  Afişare la redare Este aleasă ori

 • Page 126 and 127:

  Conexiune USB Este aleasă metoda u

 • Page 128 and 129:

  Versiune Este afişată versiunea d

 • Page 130 and 131:

  Iniţializare Camera este readusă

 • Page 132 and 133:

  Numărul fişierului Este selectat

 • Page 134 and 135:

  Selectarea directorului de înregis

 • Page 136 and 137:

  Recuperarea bazei de date cu imagin

 • Page 138 and 139:

  Setarea funcţiei de transmitere a

 • Page 140 and 141:

  Utilizarea "BRAVIA" Sync Conectând

 • Page 142 and 143:

  Utilizarea camerei împreună cu ca

 • Page 144 and 145:

  Utilizarea software-ului Instalarea

 • Page 146 and 147:

  Utilizarea “Image Data Lightbox S

 • Page 148 and 149:

  Ştergerea conexiunii USB Efectuaţ

 • Page 150 and 151:

  Soluţionarea problemelor Dacă în

 • Page 152 and 153:

  În imagine apar puncte circulare a

 • Page 154 and 155:

  Imaginea şi sunetul sunt întrerup

 • Page 156 and 157:

  Mesaje de avertizare Dacă este afi

 • Page 158 and 159:

  Unable to magnify. (Nu poate fi mă

 • Page 160 and 161:

  Card de memorie Pentru această cam

 • Page 162 and 163:

  Despre acumulatorul “InfoLITHIUM

 • Page 164 and 165:

  Despre încărcătorul pentru acumu

 • Page 166 and 167:

  Curăţarea camerei Curăţarea sup

 • Page 168 and 169:

  DRO/Auto HDR.......................

 • Page 170 and 171:

  Note privind licenţele Aplicaţiil