Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Reducerea zgomotului

Reducerea zgomotului cauzat de expunerea prelungită Dacă stabiliţi timpul de expunere de o secundă sau mai mult (Long exposure shooting – Înregistrare cu expunere prelungită), procesul de reducere a zgomotului are loc cât timp este deschis obturatorul. Astfel este redus zgomotul sub formă de granule, asociat în mod obişnuit expunerii prelungite. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la expunere prelungită] T varianta dorită. Activat Dezactivat Este activată funcţia de reducere a zgomotului pe durata cât obturatorul este deschis. În cursul operaţiei de reducere a zgomotului, este afişat un mesaj şi nu puteţi înregistra o altă imagine. Selectaţi această variantă pentru a acorda prioritate calităţii imaginii. Nu este folosită funcţia de reducere a zgomotului. Selectaţi această variantă pentru a acorda prioritate momentului înregistrării. Note : • În cazul următoarelor funcţii, nu este realizată reducerea zgomotului, chiar dacă varianta aleasă este cea [Activat] : – [Continuu avansat], – [Continuu - Prioritate viteză], – [Valori adiacente: Cont.], – [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei], – [Contra neclaritate la mişcare], – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D]. • Nu puteţi modifica varianta pentru [Reducere zgomot expunere prelungită], în cazul folosirii următoarelor funcţii: – [Auto inteligent], – [Selecţia scenei], – [Efecte de imagine], – [Contra neclaritate la mişcare], – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D]. 106

Reducerea zgomotului cauzat de sensibilitatea ISO înaltă Când înregistraţi folosind sensibilitate ISO înaltă, aparatul reduce zgomotul care devine mai evident dacă sensibilitatea camerei este ridicată. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] T varianta dorită. Auto Slabă Este activată automat reducerea zgomotului la sensibilitate ISO înaltă. Este activată o reducere moderată a zgomotului la sensibilitate ISO înaltă. Notă : • Nu puteţi folosi facilitatea [Reducere zgomot la sensibilitatea înaltă] când sunt folosite funcţiile : – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D]. • Reducerea zgomotului nu va fi efectuată în cazul imaginilor RAW. 107