Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Adaptarea secţiunii din

Adaptarea secţiunii din dreapta Atribuie o funcţie secţiunii din dreapta a butonului de comandă rotativ. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Adaptare secţiune dreapta] T varianta dorită. Modul înregistrare Recomandări înregistrare Mod drive Selectare AM/MF Mod autoficalizare Zonă de autofocalizare Zoom digital de precizie ISO Balans de alb Mod de măsurare DRO/Auto HDR Stil creativ Mod bliţ Compensarea bliţului Asistenţă MF Nici o funcţie Note : • O funcţie care a fost atribuită tastei din dreapta butonului rotativ de comandă este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau [Expunere manuală]. • Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţioneaţi camera cu butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată. 110

Adaptarea tastei B Atribuie o funcţie tastei B. Tasta B 1 [Meniu] T [Configurare] T [Adaptarea tastei B] T varianta dorită. Modul înregistrare Recomandări înregistrare Mod drive Selectare AM/MF Mod autoficalizare Zoom digital de precizie ISO Balans de alb Mod de măsurare DRO/Auto HDR Stil creativ Mod bliţ Compensarea bliţului Asistenţă MF Note : • O funcţie care a fost atribuită tastei B este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau [Expunere manuală]. • Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţionaţi camera cu butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată. • Când pentru [Zonă de autofocalizare] este aleasă varianta [Punct mobil], varianta aleasă pentru [Adaptarea tastei B] nu este valabilă. • Când este ataşat un obiectiv cu montură tip A - altul decât modelele SAM şi SSM - (comercializat separat), varianta aleasă pentru [Adaptarea tastei B] nu este valabilă. 111