Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Conexiune USB Este

Conexiune USB Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Conexiune USB] T varianta dorită. Mass Storage PTP Notă : • Nu puteţi importa filme şi imagini RAW cu [PTP]. Este stabilită conexiunea Mass Storage între cameră, un calculator şi alt dispozitiv USB. Modul standard. Când conectaţi camera la calculator, este afişată fereastra de asistenţă “AutoPlay” şi fotografiile înregistrate în directorul de înregistrare al camerei sunt importate la calculator (cu Windows 7/ Vista/ XP, Mac OS X). 126

Modul curăţare Vă permite să curăţaţi senzorul de imagine. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Mod curăţare] T [OK]. Este afişat mesajul “După curăţare, camera se opreşte. Continuaţi ?” 2 Confirmaţi [OK]. Este activat automat procesul antipraf. 3 Opriţi camera. 4 Detaşaţi obiectivul. 5 Folosiţi un dispozitiv de suflat aer pentru a curăţa senzorul de imagine şi zonele din jurul acestuia. 6 Montaţi obiectivul. Note : • Curăţarea poate fi efectuată numai dacă nivelul de energie al acumulatorului este (simbolul acumultorului cu trei benzi negre) sau mai mare. Se recomandă utilizarea unui adaptor de c.a., tip AC-PW20 (comercializat separat). • Nu folosiţi un pulverizator de spray deoarece poate împrăştia vapori în interiorul camerei. • Nu introduceţi vârful suflătorului în cavitatea de dincolo de zona de montaj a obiectivului pentru ca vârful suflătorului să nu atingă senzorul de imagine. • Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a evita deplasarea prafului în interiorul aparatului dintr-un loc în altul. • Nu supuneţi camera la şocuri mecanice în cursul operaţiei de curăţare. 127