Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Lista simbolurilor

Lista simbolurilor afişate pe ecran Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei. Puteţi modifica interfaţa ecranului folosind opţiunea DISP (Afişarea conţinutului) a butonului rotativ de comandă (pag. 34). Standby de înregistrare 1 Simbol afişat Semnificaţie Modul de înregistrare Selecţia scenei Efecte de imagine Interfaţa grafică Dimensiunea imaginilor / Formatul fotografiilor Înregistrarea filmelor Calitatea fotografiilor 100 Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate Dimensiunea imaginilor de film Card de memorie / Transmitere Redare 14 123 min Durata cât se pot înregistra filme 100% Energia rămasă a acumulatorului Simboluri pentru Recunoaşterea scenei Bliţ în curs de încărcare Sursă luminoasă AF Nu se înregistrează sunet în cursul filmării Avertizare de mişcări nedorite ale camerei

Simbol afişat Semnificaţie Avertizare de supraîncălzire Fişierul cu baza de date este complet ocupat / Eroare legată de fişierul cu baza de date Histogramă Fotografie / Film 101-0012 Director de redare – Numărul fişierului Protecţie DPOF 1 Comandă de imprimare şi numărul de exemplare 2 Simbol afişat 3 Simbol afişat Semnificaţie Butoane virtuale Semnificaţie Modul bliţ / Reducere efect de ochi roşii Modul drive Modul focalizare ±0.0 Compensarea bliţului Modul măsurare Modul zonă de autofocalizare Detecţia feţelor Efect de ten delicat Simbol afişat AWB 4 7500K G9 Simbol afişat Semnificaţie ISO Balans de alb Stil creativ DRO/ Auto HDR Indicatorul sensibilităţii la detecţia zâmbetelor Semnificaţie Focalizare 1/125 Timp de expunere F3.5 Valoarea diafragmei ISO400 Sensibilitatea ISO ±0.0 Măsurare manuală Compensarea expunerii Indicatorul timpului de expunere Indicatorul diafragmei REC 0:12 Durata de înregistrare a filmelor (m:s) 2011-1-1 Data/ ora înregistrate 9:30AM corespunzătoare imaginii 12/12 Numărul imaginii / Numărul de imagini înregistrate pentru data sau directorul selectat SteadyShot dezactivat Apare când HDR nu a funcţionat pentru imagine 15