Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Soluţionarea

Soluţionarea problemelor Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate în continuare. 1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 150 ÷ 155). 2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi alimentarea. 3 Iniţializaţi reglajele (paginile 130). 4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony. Acumulator şi alimentare Acumulatorul nu poate fi montat. • Montaţi acumulatorul împingând pârghia de scoatere a acestuia cu muchia acumulatorului. • Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului este cel indicat. Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează prea curând. • Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută. • Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat. • Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou. Nu puteţi porni camera. • Montaţi corect acumulatorul. • Acumulatorul este descărcat. Montaţi un acumulator încărcat. • Acumulatorul este definitiv uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou. Alimentarea se opreşte brusc. • Când camera sau acumulatorul se încălzesc prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se opreşte automat din motive de protecţie. • Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu, apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 120). Indicatorul luminos ÎNCĂRCARE clipeşte când se încarcă acumulatorul. • Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi că numărul de model al acumulatorului este cel indicat. • Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul ÎNCĂRCARE poate să clipească. 150

• Indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,15 secunde) şi rar (la intervale de aprox. 1,5 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l corect la cameră. Dacă indicatorul ÎNCĂRCARE clipeşte în continuare des, acesta semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care indicatorul clipeşte rar, înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului ambiant este în afara domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea va fi reluată şi indicatorul ÎNCĂRCARE se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant revine în intervalul adecvat. • Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C. Înregistrarea imaginilor Pe ecranul LCD nu este nimic afişat, când este pornită alimentarea • Dacă nu este efectuată nici o operaţie o anumită perioadă de timp, camera trece în modul economic de funcţionare. Pentru a părăsi modul economic, acţionaţi camera, spre exemplu apăsând pe jumătate butonul declanşator (pag. 120). Obturatorul nu este eliberat. • Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK (blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea. • Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie. • Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul. • Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect. Înregistrarea durează mult timp. • Este activată funcţia de reducere a zgomotului (pag. 106, 107). Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. • Înregistraţi în modul RAW (pag. 74). Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea în acest mod poate dura mai mult timp. • Auto HDR procesează o imagine (pag. 82). Imaginea nu este focalizată. • Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit. • Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi pentru [AF/MF Select] varianta [Autofocus] (pag. 61). • Nu este suficientă lumină în mediul ambiant. • Subiectul poate necesita o focalizare specială. Folosiţi varianta [Punct mobil] (pag. 63) sau funcţia de focalizare manuală (pag. 61). Bliţul nu funcţionează. • Ridicaţi bliţul. • Bliţul nu este corect montat. Reataşaţi bliţul. • Nu puteţi folosi un bliţ în următoarele moduri de înregistrare : – [Valori adiacente: Cont], – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D], – [Vedere nocturnă] şi [Amurg - camera ţinută în mână] la [Selecţia Scenei], – [Contra neclaritate la mişcare], – înregistrarea filmelor. 151