Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

În imagine apar puncte

În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul. • Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. Reîncărcarea bliţului durează prea mult. • Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a camerei foto. Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată. • Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului. Data şi ora sunt înregistrate incorect. • Reglaţi corect data şi ora (pag. 117). • Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta corectă pentru opţiunea [Meniu] T [Configurare] T [Stabilire zonă]. Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil. Efectuaţi din nou reglajul corect. Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă). Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”). • Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat). Colţurile imaginii sunt prea întunecate. • Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă). Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie. • Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii (Red Eye Reduction), pag. 96. • Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a bliţului, când acesta este utilizat. Pe ecran apar şi rămân puncte. • Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate. Imaginea este neclară. • Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 60). Modurile [Amurg - camera ţinută în mână] de la [Selecţia Scenei] (pag. 40) şi [Contra neclaritate la mişcare] (pag. 44), sunt de asemenea eficiente pentru reducerea neclarităţii. Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD. • Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei. 152

Vizualizarea imaginilor Camera foto nu poate reda imagini • Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator. • Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs. • Folosiţi “PMB” pentru a reda imaginile stocate la un calculator cu această cameră. • Camera foto este în modul USB. Renunţaţi la comunicarea USB (pag. 148). Ştergerea imaginilor / Realizarea de montaje Camera foto nu poate şterge o imagine. • Renunţaţi la protecţia imaginii (pag. 91). Aţi şters imaginea din greşeală. • Odată ce aţi şters o imagine, nu o mai puteţi recupera. Vă recomandăm să protejaţi imaginile care nu doriţi să fie şterse (pag. 91). Nu puteţi ataşa un marcaj de imprimare DPOF. • Marcajele de imprimare DPOF nu pot fi ataşate fişierelor cu date RAW. Calculator Nu ştiţi dacă sistemul de operare al calculatorului este compatibil cu camera. • Consultaţi secţiunea “Configuraţia recomandată a calculatorului (Windows)” (pag. 142). Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto. • Verificaţi dacă este pornită camera. • Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, montaţi un acumulator încărcat sau utilizaţi adaptorul de reţea (comercializat separat). • Folosiţi cablul USB (furnizat). • Deconectaţi cablul USB şi reconectaţi-l mai bine. • Alegeţi pentru [USB connection] varianta [Mass Storage] (pag. 126). • Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB ai calculatorului. • Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare. Nu puteţi copia imagini. • Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 147). • Urmaţi procedura de copiere adecvată pentru sistemul de operare al calculatorului. • Dacă fotografiaţi imagini folosind un suport de înregistrare formatat pe calculator, este posibil să nu le puteţi copia la calculator. Utilizaţi un suport de înregistrare formatat cu camera dvs. foto. Imaginea nu poate fi redată pe calculator. • Dacă utilizaţi aplicaţia software “PMB”, consultaţi documentaţia “PMB Help” a acesteia. • Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software. 153