Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Mesaje de avertizare

Mesaje de avertizare Dacă este afişat vreunul dintre mesajele de mai jos, urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare : Incompatible battery. Use correct model. (Acumulator incompatibil. Folosiţi modelul corect.) • Este utilizat un model de acumulator incompatibil. Set Area/ Date/ Time” (Stabilire zonă/ dată/ oră) • Stabiliţi zona, data şi ora. Dacă nu aţi utilizat camera o perioadă lungă de timp, încărcaţi acumulatorul. Power insufficient. (Insuficientă energie.) • Aţi încercat să efectuaţi operaţia [Cleaning mode] când acumulatorul nu era suficient încărcat. Încărcaţi acumulatorul sau utilizaţi un adaptor de reţea (comercializat separat). Unable to use memory card. Format? (Cardul de memorie nu poate fi utilizat. Formataţi?) • Cardul de memorie a fost formatat pe calculator şi formatul fişierul a fost modificat. Selectaţi [OK], apoi formataţi cardul de memorie. Puteţi utiliza din nou cardul de memorie, însă toate datele conţinute anterior de acesta vor fi şterse. Operaţia de formatare poate dura o vreme. Dacă mesajul va continua să fie afişat, schimbaţi cardul de memorie. Memory card error. (Eroare legată de cardul de memorie) • Cardul de memorie introdus în camera foto nu este compatibil cu aceasta sau operaţia de formatare a eşuat. Reinsert memory card. (Reintroduceţi cardul de memorie.) • Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat pentru această cameră foto. • Cardul de memorie este deteriorat. • Secţiunea cu conectori a cardului de memorie este murdară. This memory card may not be capable of recording and playing normally. (Este posibil ca acest card de memorie să nu poată fi redat şi înregistrat în mod obişnuit.) • Cardul de memorie introdus nu poate fi folosit cu această cameră foto. Processing... (Procesare) • Apare când este realizată reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite care durează o perioadă de timp egală cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi continua să înregistraţi în timpul acestei operaţii de reducere a zgomotului. Unable to display. (Nu se poate afişa) • Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere digitale sau cele modificate cu un calculator să nu poată fi afişate. Cannot recognize lens. Attach it properly. (Nu este recunoscut obiectivul. Montaţi-l corect.) • Obiectivul nu este corect montat sau nu este ataşat deloc. Dacă mesajul apare când este montat un obiectiv, ataşaţi-l din nou. Dacă mesajul apare frecvent, verificaţi dacă sunt curate camera şi punctele de contact pentru obiectiv. • Când montaţi camera la un telescop sau la un alt dispozitiv optic similar, alegeţi pentru opţiunea [Eliberare fără obiectiv] varianta [Activat] (pag, 105). 156

• Funcţia SteadyShot nu acţionează. Puteţi continua să înregistraţi, însă funcţia SteadyShot nu va acţiona. Opriţi şi porniţi camera. Dacă simbolul nu dispare, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony sau un centru de service Sony autorizat. Contains no still images. (Nu conţine nici o fotografie.) Contains no movies. (Nu conţine nici un film.) • Pe cardul de memorie nu există nici o imagine. Image protected. (Imagine protejată.) • Aţi încercat să ştergeţi imagini protejate. Unable to print. (Nu se poate imprima.) • Aţi încercat să aplicaţi marcajul DPOF unor imagini RAW. Camera overheating. Allow it to cool. (Supraîncălzirea camerei. Lăsaţi-o să se răcească.) • Camera s-a încălzit deoarece aţi înregistrat în mod continuu. Opriţi alimentarea. Aşteptaţi până ce camera se răceşte şi poate din nou să înregistreze. • Deoarece aţi înregistrat o perioadă îndelungată de timp, temperatura din interiorul camerei a crescut până la un nivel inacceptabil. Opriţi înregistrarea până ce camera se răceşte. • Numărul de imagini este mai mare decât cel acceptat de sistemul de gestionare a datelor al camerei, în fişierul cu baza de date. • Nu se poate înregistra în fişierul cu baza de date. Importaţi toate imaginile la calculator folosind “PMB” şi recuperaţi cardul de memorie. Camera error. (Eroare legată de cameră) • Opriţi alimentarea, scoateţi acumulatorul, apoi reintroduceţi-l. Dacă mesajul apare frecvent, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru local de service, autorizat. Image Database File error. (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor.) • A apărut o problemă legată de fişierul cu baza de date a imaginilor. Executaţi operaţia [Configurare] T [Recuperare BD imagini] T [OK]. Image Database File error. Recover? (Eroare legată de fişierul cu baza de date a imaginilor. Recuperare?) • Nu puteţi înregistra sau reda filme deoarece fişierul cu baza de date a imaginilor este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a recupera datele. 157