Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Card de memorie Pentru

Card de memorie Pentru această cameră, puteţi utiliza numai unul dintre următoarele suporturi de memorie : card “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, carduri de memorie SD, carduri de memorie SDHC şi SDXC. Nu poate fi utilizat un card MultiMedia pentru această cameră. Note : • Nu este garantată funcţionarea cu această cameră a cardurilor de memorie formatate cu un calculator. • Vitezele de citire/scriere a datelor diferă în funcţie de combinaţia dintre cardul de memorie şi echipamentul folosite. • Nu scoateţi cardul de memorie din aparat în timpul citirii sau scrierii datelor. • Este posibil ca datele să fie deteriorate în următoarele cazuri : – când cardul de memorie este scos din cameră sau când aparatul este oprit în timpul operaţiilor de citire sau de scriere, – când cardul de memorie este utilizat într-un mediu cu un nivel ridicat de electricitate statică sau de zgomot electric. • Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă ale tuturor datelor importante pe un suport cum ar fi hard diskul unui calculator. • Nu lipiţi etichete pe cardul de memorie propriu-zis sau pe adaptorul pentru cardul de memorie. • Nu atingeţi cu mâna sau cu obiecte metalice secţiunea cu borne a cardului de memorie. • Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos cardul de memorie. • Nu demontaţi şi nu modificaţi cardul de memorie. • Nu udaţi cardul de memorie. • Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor mici, deoarece există riscul de a fi înghiţit din greşeală. • Cardul de memorie poate fi destul de cald imediat după ce iese din aparat. Manevraţi-l cu prudenţă. • Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul de memorie în următoarele condiţii : – în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei maşini parcate la soare, – în locuri expuse la radiaţii solare directe, – în locuri umede sau în apropierea unor substanţe corozive. • Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate de calculatorare sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT. Asiguraţi-vă că echipamentul pe care vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră. Dacă conectaţi camera la un echipament care nu este compabil, este posibil să vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe card. (exFAT este sistemul de fişiere folosit de cardurile de memorie SDXC). 160

Cardurile “Memory Stick” Tipurile de carduri “Memory Stick” ce pot fi utilizate pentru această cameră sunt prezentate în tabelul de mai jos. Nu poate fi garantată însă funcţionarea corespunzătoare a tuturor funcţiilor asociate suportului media “Memory Stick”. Card “Memory Stick PRO Duo”* 1 * 2 * 3 Card “Memory Stick PRO-HG Duo”* 1 * 2 Card “Memory Stick Duo” Compatibile cu această cameră. Incompatibile cu această cameră. Carduri “Memory Stick” şi “Memory Stick PRO” Incompatibile cu această cameră. * 1 Este dotat cu funcţia MagicGate. MagicGate este o tehnologie de protejare a drepturilor de autor care apelează la o metodă de criptare. Înregistrarea şi redarea datelor care necesită funcţii MagicGate nu pot fi realizate cu acest aparat. * 2 Acceptă transferul de date la mare viteză prin interfaţa paralelă. * 3 Când este folosit un card “Memory Stick PRO Duo” pentru a înregistra filme, pot fi utilizate numai cele marcate cu “Mark2”. Note privind utilizarea unui card “Memory Stick Micro” (comercializat separat) • Acest produs este compatibil cu “Memory Stick Micro” (“M2”). “M2” este abrevierea pentru “Memory Stick Micro”. • Pentru a utiliza un card “Memory Stick Micro” la această cameră foto, aveţi grijă să introduceţi cardul “Memory Stick Micro” într-un adaptor “Memory Stick Micro” mărimea M2 şi compatibil cu dimensiunea Duo. Dacă introduceţi cardul “Memory Stick Micro” în cameră fără a-l fi introdus anterior în adaptorul “Memory Stick Micro”mărimea M2 şi compatibil cu dimensiunea Duo, este posibil să nu îl mai puteţi scoate din aparat. • Nu lăsaţi cardul “Memory Stick Micro” la îndemâna copiilor deoarece poate fi înghiţit în mod accidental. 161