Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Folosirea butonului

Folosirea butonului rotativ de comandă şi a tastelor Butonul rotativ de comandă şi tastele vă permit să utilizaţi diverse funcţii ale camerei. Taste Buton rotativ de comandă Butonul rotativ de comandă Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului) şi (Compensarea expunerii) sunt atribuite butonului rotativ de comandă. La redare, butonului rotativ de comandă îi sunt atribuite funcţiile DISP (Afişarea conţinutului) şi (Index imagini) Puteţi atribui funcţiile secţiunilor dreapta/ stânga ale butonului rotativ de comandă (pag. 109 şi 110). Când rotiţi butonul de comandă sau când apăsaţi secţiunile dreapta/ stânga / sus / jos ale acestuia urmând indicaţiile afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă. Săgeţile indică faptul că puteţi roti butonul de comandă Când opţiunile sunt afi şate pe ecran, le puteţi parcurge rotind butonul de comandă sau apăsând secţiunile dreapta/ stânga / sus / jos ale acestuia. Apăsaţi centrul pentru a confirma alegerea. 16

Taste (Butoane virtuale) Tastele au roluri diferite în funcţie de context. Rolul atribuit (funcţia) fiecărui buton este afişat pe ecran. • Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi tasta A. • Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi tasta B. • Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă. Puteţi atribui funcţii tastelor B şi C (pag. 111 şi 112). În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran. În acest caz tastele acţionează astfel : • butonul virtual A ca şi butonul [Menu] (MENIU) • butonul virtual B ca şi butonul [Shoot. Tips] (Recomandări pentru înregistrare). • butonul virtual C ca şi butonul pentru [Shoot Mode] (Mod înregistrare) 17