Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Note privind licenţele

Note privind licenţele Aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg” sunt furnizate împreună cu această cameră. Vă furnizăm acest software în baza unei convenţii de licenţă încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor respectivi. Conform solicitării acestora, avem obligaţia de a vă informa asupra următoarelor aspecte. Vă rugăm să citiţi următoarele : “license1.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi licenţele (în limba engleză) pentru aplicaţiile software “C Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”, “pcre” şi “libjpeg”. ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE MPEG-4, ACORDAT PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL : (I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 VIDEO”) ŞI/ SAU (II) DECODAREA MATERIALELOR VIDEO MPEG-4 CODATE DE CLIENTUL ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢIUNTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A PUNE LA DISPOZIŢIE MATEIRALE VIDEO MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE. PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CU PRIVIRE LA UTILIZAREA PROMIŢIONALĂ, INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ, DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI ADRESA: HTTP://WWW.MPEGLA.COM Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu Licenţa publică generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi LPGR furnizate. Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua : http://www.sony.net/Products/Linux/ Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă. Citiţi “license2.pdf” din directorul “License” de pe discul CD-ROM. Acolo veţi găsi (în limba engleză) licenţele “GPL” şi “LGPL” pentru aplicaţiile software. Pentru vizualizarea documentelor PDF, este necesară aplicaţia Adobe Reader. În cazul în care aceasta nu este instalată pe calculatorul dvs., o puteţi prelua de pe pagina de internet a firmei Adobe Systems: http://www.adobe.com/ 170

http.//www.sony.ro RO Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate) Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.