Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Reglaje principale Meniu

Reglaje principale Meniu pornire (Menu start) Este selectată prima interfaţă care să fie afişată fie cea a meniului superior, fie cea a reglajului precedent afişat. Semnal sonor (Beep) Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera. Limbă ( Language) Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran. Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup) Sunt stabilite data şi ora exactă. Stabilire zonă (Area Setting) Este selectată zona unde este folosită camera. Afişare ghid de asistenţă Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă. (Help Guide Display) Economisirea energiei (Power Save) Este stabilită perioada de timp după care camera trece în modul economic de funcţionare. Luminozitate LCD Este stabilită luminozitatea ecranului LCD. (LCD Brightness) Culoare ecran (Display Color) Este stabilită culoarea ecranului LCD. Imagine panoramică (Wide Image) Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice. Afişare la redare (Playback Display) Este selectată metoda de redare a imaginilor portret. CTRL FOR HDMI Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul telecomenzii unui televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync. Conexiune USB (USB Connection) Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB. Modul curăţare (Cleaning Mode) Permite curăţarea senzorului de imagine. Versiune (Version) Este afişată versiunea de cameră şi cea a obiectivului. Mod demo (Demo Mode) Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă. Iniţializare (Reset Default) Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică. Instrument pentru carduri de memorie Formatare (Format) Este formatat cardul de memorie. Numărul fişierului (File Number) Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere fişierelor de imagine. Denumirea directorului Este ales formatul de denumire a directorului. (Folder Name) Stabilirea directorului de Este selectat directorul de înregistrare. înregistrare (Select Shoot. Folder) Director nou (New Folder) Este creat un director nou. Recuperarea bazei de date a imaginilor (Recover Image DB) Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de film, când sunt constatate inadvertenţe. Afişare spaţiu disponibil (Display Card Space) Configurare Eye-Fi* Preluare reglaje (Upload Settings) Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de memorie. Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un card Eye-Fi. * Apare când în cameră este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat). 22

Înregistrarea imaginilor În prezentul capitol este explicat modul de înregistrare a imaginilor folosind reglajele existente în momentul achiziţionării aparatului. Camera acţionează în funcţie de situaţie şi ajustează reglajele. 1 Reglaţi unghiul ecranului LCD şi poziţionaţi camera. Funcţia de Recunoaştere a scenei începe să acţioneze. 2 Pentru a fotografia, apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru focalizarea asupra subiectului, apoi apăsaţi-l complet pentru a înregistra imaginea. Pentru a filma, apăsaţi butonul FILM pentru a începe înregistrarea. Apăsaţi din nou butonul FILM pentru ca redarea să înceteze. Notă : • Puteţi filma continuu timp de 29 minute sau 2 GB. Durata înregistrării poate varia în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de condiţiile de înregistrare. z Cu privire la Recunoaşterea scenei Funcţia de Recunoaştere a scenei permite camerei să recunoască automat condiţiile de înregistrare şi vă permite să înregistraţi imaginile folosind reglajele adecvate. Simbolul şi indicaţia de asistenţă corespunde variantei de Selecţie a scenei • Camera recunoaşte (Vedere Nocturnă), (Trepied pentru vedere nocturnă), (Portret în noapte), (Lumină fundal), (Portret contra luminii), (Portret), (Peisaj) sau (Macro) şi afişează simbolul corespunzător şi indicaţia de asistenţă pe ecranul LCD când este recunoscută scena. 23