Views
7 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

z Dacă înregistraţi o

z Dacă înregistraţi o fotografi e a unui subiect asupra căruia este difi cil de focalizat Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect, indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare. Indicator de focalizare Indicator de focalizare z (aprins) (aprins) (aprins) z intermitent Stare Focalizare blocată. Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează urmând subiectul aflat în mişcare. Focalizare statică. Nu se poate focaliza. • Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri : – când este întunecat şi subiectul se află la distanţă, – când contrastul dintre subiect şi fundal este redus, – când subiectul este văzut dincolo de un geam, – când subiectul se deplasează rapid, – când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte, – când subiectul luminează intermitent, – când subiectul este poziţionat contraluminii. 24

Redarea imaginilor Sunt redate imaginile înregistrate. Fotografiile şi filmele sunt afişate pe ecrane separate. Nu puteţi să le redaţi pe acelaşi ecran. 1 Apăsaţi butonul (Redare). 2 Selectaţi imaginea cu butonul rotativ de comandă. 3 Pentru redarea imaginilor panoramice sau a filmelor, apăsaţi zona centrală a butonului rotativ de comandă. La redarea filmelor Pentru ca redarea să facă o pauză / să fie reluată Pentru deplasarea rapidă înainte Pentru deplasarea rapidă înapoi Pentru a ajusta volumul sonor Acţionarea butonului rotativ de comandă Apăsaţi zona centrală. Apăsaţi partea din dreapta sau rotiţi-l în sens orar. Apăsaţi partea din stânga sau rotiţi-l în sens antiorar. Apăsaţi partea de jos T sus/jos. Notă : • Imaginile panoramice înregistrate cu alte camere este posibil să nu fie corect redate. z Comutarea între redarea fotografi ilor şi cea a fi lmelor În interfaţa index, puteţi comuta între tipurile de imagini redate, selectând unul dintre simbolurile (fotografie) sau (film) aflate în partea stângă a ecranului şi apăsând apoi zona centrală a butonului rotativ de comandă (pag. 37). 25