Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Note : • Domeniul de

Note : • Domeniul de defocalizare disponibil depinde de obiectivul utilizat. • În funcţie de distanţa până la subiect şi de obiectivul utilizat, este posibil ca efectul de defocalizare să nu fie sesizabil. z Pentru obţinerea unor rezultate mai bune la defocalizarea fundalului • Deplasaţi-vă mai aproape de subiect. • Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal. Efecte de imagine Puteţi stabili cu uşurinţă Efectul de imagine dorit în modul Creativitate foto. Selectaţi efectul de filtrare dorit pentru a obţine diverse texturi. 1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ. 2 Selectaţi [Efecte de imagine] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia. 3 Selectaţi efectul dorit rotind butonul de comandă. : Posterizare (Color). : Posterizare (Alb/Negru) : Culori pop : Imagine retro : Parţial color (Roşu) : Parţial color (Verde) : Parţial color (Albastru) : Parţial color (Galben) : Lumină blândă : Contrast puternic monocrom : Cameră foto de jucărie Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială. Pentru detalii legate de fiecare efect de filtrare, consultaţi pag. 42. Notă : • Când este selectată una dintre variantele [Parţial color (Roşu)], [Parţial color (Verde)], [Parţial color (Albastru)] sau [Parţial color (Galben)], în funcţie de subiect este posibil ca imaginile să nu reţină respectiva culoare. 30

Efect de ten delicat Puteţi stabili cu uşurinţă Efectul de ten delicat în modul Creativitate foto. Puteţi înregistra tonurile delicate al tenurilor persoanelor când camera detectează chipuri de persoane în modul Detecţia feţelor. 1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ. 2 Selectaţi [Efect de ten delicat] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia. 3 Selectaţi efectul dorit rotind butonul de comandă. : Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Foarte. : Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Mediu. : Stabileşte pentru Efect de ten delicat varianta Uşor. Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială. Notă : • În funcţie de subiect, este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă. Temporizator / Continuu avansat În modul Creativitate foto puteţi alege cu uşurinţă facilitatea temporizator sau cea de înregistrare continuă. 1 Apăsaţi zona centrală a butonului de comandă rotativ. 2 Selectaţi [Temporizator / Continuu avansat] rotind butonul de comandă, apoi apăsaţi zona centrală a acestuia. 3 Selectaţi reglajul dorit rotind butonul de comandă. : Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al temporizatorului clipeşte şi este emis un semnal sonor, iar după scurgerea a 10 secunde, obturatorul este eliberat (Temporizator: 10 sec.). : Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator, camera înregistrează imagini în mod continuu (Continuu - prioritate viteză). Apăsaţi [Anulare] pentru a reveni la starea iniţială. Notă : • Reglajele de focalizare şi luminozitate pentru primul cadru vor fi utilizate şi pentru următoarele cadre, în cazul înregistrării folosind opţiunea Continuu - prioritate viteză. 31