Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Auto inteligent Camera

Auto inteligent Camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi folosind reglajele adecvate. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Auto inteligent]. 2 Îndreptaţi camera spre subiect. Când camera recunoaşte scena, simbolul de Recunoaştere a scenei şi indicaţia de asistenţă sunt afişate pe ecran. Camera recunoaşte (Vedere Nocturnă), (Trepied pentru vedere nocturnă), (Portret în noapte), (Lumină fundal), (Portret contra luminii), (Portret), (Peisaj) sau (Macro). Simbol de Recunoaştere a scenei şi indicaţia de asistenţă Note : • Pentru [Mod bliţ] este aleasă varianta [Bliţ automat] sau [Bliţ dezactivat]. • Puteţi înregistra chiar şi atunci când secena nu este recunoscută de cameră. • Când pentru [Detecţia feţelor] este aleasă varianta [Dezactivat], scenele [Portret], [Portret contra luminii] şi [Portret în noapte] nu sunt recunoscute. z Creativitate foto La apăsarea zonei centrale a butonului de comandă rotativ, este accesat meniul Creativitate foto în modul înregistrare. Folosindu-l, puteţi să schimbaţi reglajele efectuând operaţii simple şi să obţineţi fotografii pline de creativitate (pag. 28). 38

z Dacă înregistraţi o fotografi e a unui subiect asupra căruia este difi cil de focalizat Când camera nu poate focaliza automat asupra unui subiect, indicatorul de focalizare luminează intermitent. Recompuneţi imaginea sau modificaţi reglajul pentru focalizare. Indicator de focalizare Indicator de focalizare z (aprins) (aprins) (aprins) z intermitent Stare Focalizare blocată. Focalizare confirmată. Punctul de focalizare se deplasează urmând subiectul aflat în mişcare. Focalizare statică. Nu se poate focaliza. • Focalizarea poate fi dificilă în următoarele cazuri : – când este întunecat şi subiectul se află la distanţă, – când contrastul dintre subiect şi fundal este redus, – când subiectul este văzut dincolo de un geam, – când subiectul se deplasează rapid, – când subiectul reflectă lumina, cum ar fi o oglindă, sau când suprafaţa acestuia străluceşte, – când subiectul luminează intermitent, – când subiectul este poziţionat contra luminii. 39