Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

• Funcţia

• Funcţia [Înregistrare panoramică 3D] nu este adecvată când sunt vizate : – subiecte aflate în mişcare, – subiecte prea apropiate de cameră, – subiecte ce conţin un model repetitiv - cum ar fi faianţă, sau subiecte cu contrast redus - cum ar fi cerul, o plajă cu nisip sau o pajişte, – subiecte aflate în continuă schimbare, cum ar fi valurile sau cascadele, – subiecte ce conţin soarele sau surse de lumină electrică etc., care sunt mult mai luminoase decât împrejurimile. • [Înregistrarea panoramică 3D] poate prezenta discontinuităţi în următoarele situaţii : – când rabataţi sau înclinaţi camera prea repede sau prea lent, – există mişcări nedorite prea puternice. • O imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO. Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine 3D nu mai poate fi redată. • Puteţi înclina camera pe direcţie orizontală numai la înregistrarea de imagini în modul [Înregistrare panoramică 3D]. z Sfaturi pentru înregistrarea de imagini 3D Deplasaţi circular camera, pe un arc de cerc, cu viteză constantă, în direcţia indicată de săgeată pe ecranul LCD, ţinând seama de următoarele indicaţii. Viteza de deplasare a camerei trebuie să fie cam jumătate din cea pentru înregistrarea panoramică obişnuită. • Înregistraţi un subiect static. • Asiguraţi o distanţă suficient de mare între subiect şi fundal. • Înregistraţi imaginile 3D în spaţii luminoase, spre exemplu în aer liber. • Stabiliţi scena şi apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, pentru a putea fixa focalizarea, expunerea şi echilibrul de alb. Apoi apăsaţi complet butonul declanşator şi deplasaţi circular camera. • Când folosiţi un obiectiv de zoom, se recomandă să folosiţi pentru acesta partea W. • Puteţi selecta direcţia cu procedura [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Direcţie panoramă], iar dimensiunea imaginii cu [Meniu] T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii]. 48 z Denumirea fi şierului de imagine 3D Un fişier de imagine 3D conţine atât un fişier JPEG, cât şi unul MPO. Dacă importaţi imaginile înregistrate în modul [Înregistrare panoramică 3D] la un calculator, în memoria aceastuia vor fi înregistrate două fişiere de date de imagine, într-un acelaşi director. • DSC0sss.jpg • DSC0sss.mpo Dacă ştergeţi vreunul dintre fişierele JPEG sau MPO ce conţin imaginile 3D, respectiva imagine 3D nu mai poate fi redată.

Expunere manuală Puteţi înregistra folosind reglajul dorit pentru expunere, ajustând timpul de expunere şi diafragma. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală]. 2 Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru a selecta timpul de expunere sau diafragma. Interfaţa aferentă timpului de expunere şi diafragmei sunt afişate alternativ. Timp de expunere 3 Folosiţi butonul rotativ de comandă pentru a selecta valoarea dorită. Verificaţi valoarea expunerii indicată cu "MM" (Măsurare manuală). Spre + : imaginea devine mai luminoasă. Spre – : imaginea devine mai întunecată. 0 : valoarea adecvată a expunerii, estimată de cameră. 4 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul. Diafragmă (Valoarea F) Note : • Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele. • Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de reglare manuală a expunerii. • În modul expunere manuală, pentru sensibilitatea ISO, varianta stabilită pentru [ISO AUTO] este [ISO 200]. Alegeţi pentru sensibilitatea ISO varianta necesară. • Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv înregistrate. 49