Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

BULB (Înregistrare de

BULB (Înregistrare de traiecte luminoase) Puteţi înregistra traiecte luminoase folosind expunerea îndelungată. Facilitatea BULB este adecvată pentru a înregistra traiecte luminoase, cum ar fi cele descrise de artificii. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Expunere manuală]. 2 Apăsaţi de mai multe ori partea de jos a butonului rotativ de comandă pentru a selecta timpul de expunere. 3 Rotiţi spre stânga butonul rotativ de comandă până ce apare indicaţia [BULB]. 4 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta focalizarea. 5 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul declanşator pe durata înregistrării. Obturatorul rămâne deschis câtă vreme este apăsat butonul declanşator. Note : • Deoarece timpul de expunere este îndelungat, mişcările nedorite ale camerei sunt mai probabile, şi de aceea, se recomandă utilizarea unui trepied. • Cu cât durata expunerii este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat. • După înregistrare, reducerea zgomotului (Long exp. NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată pentru aceeaşi durată de timp cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi fotografia în timpul operaţiei de reducere a zgomotului. • Când este activată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR], nu puteţi stabili pentru timpul de expunere varianta [BULB]. • Dacă este utilizată funcţia [Declanşator zâmbet] sau cea [Auto HDR] când pentru timpul de expunere este aleasă varianta [BULB], timpul de expunere este stabilit temporar de 30 de secunde. 50

Prioritatea timpului de expunere Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând tipul de expunere, spre exemplu, în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare a obturatorului sau sub forma unor traiecte luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate timp de expunere] T valoarea dorită. 2 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul. Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea corectă. Timp de expunere Note : • Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele. • Indicatorul (de avertizare relativ la mişcarea nedorită a camerei) nu apare în modul de înregistrare cu prioritatea timpului de expunere. • Dacă timpul de expunere este de o secundă sau mai mare, reducerea zgomotului (Long Exposure NR – reducerea zgomotului datorat expunerii prelungite) va fi efectuată după înregistrare, pe o durată de timp la fel de lungă cu cea cât obturatorul a fost deschis. Nu puteţi fotografi a în timpul operaţiei de reducere a zgomotului. • Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, valoarea diafragmei apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată în aceste condiţii, se recomandă refacerea reglajelor. • Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv înregistrate. z Viteza obturatorului Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană care aleargă, vehicule, stropii valurilor mării vor apărea ca şi cum s-ar fi oprit. Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului), în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală. 51