Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Prioritatea diafragmei

Prioritatea diafragmei Obiectele care se află în faţa sau în spatele subiectului pot să apară mai clar sau mai estompat. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Prioritate diafragmă] T valoarea dorită. • Cu cât numărul F este mai mic : se focalizează asupra subiectului, însă obiectele aflate în faţa şi în spatele subiectului sunt estompate (apar neclare). • Cu cât numărul F este mai mare : se va focaliza atât pe subiect, cât şi pe planurile aflate înaintea şi în spatele acestuia. 2 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul. Diafragma este reglată automat pentru a fi obţinută expunerea corectă. La filmare, va fi folosită valoarea diafragmei care a fost stabilită anteior. Diafragmă (Valoarea F) Note : • Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] în modul [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele. • Dacă după reglaje nu poate fi obţinută expunerea adecvată, când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, valoarea timpului de expunere apare intermitent. Cu toate că imaginea poate fi înregistrată în aceste condiţii, se recomandă refacerea reglajelor. • Luminozitatea imaginii afişate pe ecranul LCD poate fi diferită de cea a imaginii efectiv înregistrate. • Diafragma nu poate fi reglată în timpul înregistrării filmelor. z Diafragmă Cu cât valoarea F este mai mică (diafragma mai deschisă), cu atât domeniul de focalizare este mai restrâns. Aceasta vă permite să focalizaţi asupra subiectului şi să estompaţi obiectele aflate în faţa şi în spatele acestuia. (Adâncimea câmpului scade.) Cu cât valoarea F este mai mare (diafragma mai închisă), cu atât domeniul de focalizare este mai larg. Aceasta vă permite să surprindeţi adâncimea scenei. (Adâncimea câmpului creşte.) 52

Programare auto Când expunerea este ajustată în mod automat de către cameră, puteţi regla funcţiile de înregistrare cum ar fi sensibilitatea ISO, Stil creativ, Optimizatorul domeniului D. 1 [Meniu] T [Mod înreg.] T [Programare auto]. 2 Stabiliţi funcţiile de înregistrate pe care doriţi să le reglaţi. 3 Ajustaţi focalizarea şi înregistraţi subiectul. Notă : • Nu puteţi selecta [Bliţ dezactivat] şi [Bliţ automat] corespunzător funcţiei [Modul bliţ]. Selectaţi aceste variante apăsând bliţul în sus sau în jos cu degetele. 53