Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

DMF (Focalizare Manuală

DMF (Focalizare Manuală Directă) 1 [Meniu] T [Cameră] T [Selectare AM/FM] T [DMF]. 2 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a realiza focalizarea automată. 3 Menţineţi pe jumătate apăsat butonul declanşator, rotiţi inelul de focalizare al obiectivului pentru a obţine o focalizare optimă. Note : • Pentru [Mod de autofocalizare] este aleasă varianta [Autofocalizare singulară]. • Acest element nu poate fi selectat când este ataşat un obiectiv cu montură tip A, comercializat separat. 62

Zona de autofocalizare Este selectată zona asupra căreia să se realizeze focalizarea. Folosiţi această funcţie când este dificil să obţineţi focalizarea adecvată în modul de autofocalizare. 1 [Meniu] T [Cameră] T [Zonă de autofocalizare] T modul dorit. (Multi) Camera stabileşte care dintre cele 25 de zone de autofocalizare este utilizată pentru focalizare. Când apăsaţi pe jumătate butonul declanşator în modul de înregistrare a fotografiilor, în jurul zonei asupra căreia se focalizează este afişat un chenar de culoare verde. • Când este activă funcţia de Detecţie a feţelor, autofocalizarea acordă prioritate focalizării pe figurile umane. (Centru) Camera foloseşte numai zona de autofocalizare aflată în centru. Chenarul ce înconjoară zona de autofocalizare Chenarul ce înconjoară zona de autofocalizare (Punct mobil) Zona de autofocalizare este deplasată prin apăsarea în sus/ jos/ stânga/ dreapta a butonului rotativ de comandă, pentru a se focaliza asupra unui obiect de mici dimensiuni sau a unei zone restrânse. Chenarul ce înconjoară zona de autofocalizare Note : • Când pentru această funcţie este aleasă altă variantă decât [Multi], nu puteţi folosi funcţia [Detecţia feţelor]. • Varianta [Multi] este selectată când sunt folosite următoarele funcţii : – înregistrarea filmelor, – [Auto inteligent], – [Selecţia scenei], – [Efecte de imagine], – [Contra neclarităţii la mişcare] – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D], – [Declanşator zâmbet]. • Când este utilizată sursa luminoasă AF, reglajul [Zonă de autofocalizare] nu este disponibil şi zona de autofocalizare este indicată cu o linie punctată. Se va focaliza automat cu prioritate asupra şi în jurul zonei centrale. 63