Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Detecţia feţelor

Detecţia feţelor Camera detectează feţele persoanelor vizate, ajustează automat focalizarea, bliţul, expunerea şi balansul de alb. Puteţi alege să se acorde prioritate feţei asupra căreia se focalizează. Chenar de Detecţie a feţelor (portocaliu) Când camera detectează mai mult de un subiect, aparatul va stabili care este subiectul principal şi va focaliza cu prioritate asupra acestuia. Chenarul de Detecţie a feţelor corespunzător subiectului principal devine de culoare portocalie. La apăsarea pe jumătate a butonului declanşator, chenarul pentru care este stabilită focalizarea devine de culoare verde. Chenar de Detecţie a feţelor (alb) 1 [Meniu] T [Cameră] T [Detecţia feţelor] T modul dorit. (Dezactivat) (Auto) (Prioritate copil) (Prioritate adult) Nu este folosită funcţia de Detecţie a feţelor. Este aleasă figura asupra căreia camera va focaliza automat. Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de copii. Sunt detectate şi înregistrate cu prioritate feţe de adulţi. Note : • Funcţia de Detecţie a feţelor nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii : – înregistrarea de filme, – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D], – [Focalizare manuală], – [Zoom digital de precizie]. • Puteţi selecta funcţia [Detecţia feţelor] numai când este aleasă varianta [Multi] atât pentru [Zonă de autofocalizare], cât şi pentru [Mod de măsurare]. • Pot fi detectate până la 8 feţe. • Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect feţele de copil sau de adult, în funcţie de condiţiile de înregistrare. • În modul [Declanşator zâmbet], pentru [Detecţia feţelor] este aleasă automat varianta [Auto], chiar dacă dvs. aţi selectat [Dezactivat] (Off). 66

Declanşator zâmbet Când camera detectează un zâmbet, este automat eliberat obturatorul. 1 [Meniu] T [Cameră] T [Declanşator zâmbet] T [Activat]. 2 Aşteptaţi până ce este sesizat un zâmbet de către cameră. Când nivelul zâmbetului depăşeşte indicatorul b al scalei, camera înregistrează automat imaginile. Dacă apăsaţi butonul declanşator la înregistrarea folosind facilitatea Declanşator zâmbet, camera va înregistra imaginea dorită, apoi va reveni în modul Declanşator zâmbet. Chenar de Detecţie a feţelor Indicator al scalei Declanşator zâmbet 3 Pentru a părăsi modul Declanşator zâmbet, urmaţi procedura [Meniu] T [Cameră] T [Declanşator zâmbet] T [Dezactivat]. Note : • Funcţia Declanşator zâmbet nu poate fi utilizată împreună cu următoarele funcţii : – [Amurg - cameră ţinută în mână] la [Selecţia scenei] – [Contra neclarităţii la mişcare] – [Înregistrare panoramică], – [Înregistrare panoramică 3D], – [Focalizare manuală], – [Zoom digital de precizie]. • Obturatorul nu este eliberat decât dacă s-a focalizat asupra subiectului, chiar dacă nivelul indicat pe scala Declanşator zâmbet depăşeşte punctul b. Ajustaţi compoziţia sau luminozitatea pentru a permite camerei să focalizeze cu uşurinţă. • Înregistrarea folosind funcţia Declanşator zâmbet se încheie automat când spaţiul de pe cardul de memorie este complet ocupat. • În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca zâmbetele să nu fie corect detectate. • Pentru modul drive este aleasă automat varianta [O singură imagine avansat]. z Sfaturi pentru a surprinde mai bine zâmbetele 1 Ochii nu trebuie acoperiţi de breton. Nu acoperiţi faţa cu o pălărie, o mască, ochelari de soare etc. 2 Încercaţi să îndreptaţi faţa spre partea frontală a camerei, aceasta trebuind să fie la acelaşi nivel cu aparatul. Menţineţi ochii întredeschişi. 3 Zâmbiţi clar, cu gura deschisă. Zâmbetul este mai uşor de detectat dacă se văd dinţii. • Obturatorul este eliberat când este detectat zâmbetul unei persoane. • Dacă nu este detectat zâmbetul, reglaţi [Detecţia zâmbetelor] din meniu. 67