Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sensibilitate ISO Este

Sensibilitate ISO Este stabilită sensibilitatea luminoasă. 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [ISO] T modul dorit. (ISO AUTO) 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800 Sensibilitatea ISO este stabilită în mod automat. Mărind sensibilitatea ISO (alegând o valoare numerică mai mare) puteţi să alegeţi un timp de expunere mai mic (o viteză mai mare a obturatorului) şi să reduceţi neclaritatea imaginii în spaţii întunecate sau în cazul subiectelor aflate în mişcare. Note : • Când folosiţi funcţiile de mai jos, pentru sensibilitate este aleasă varianta [ISO AUTO] : – [Auto inteligent] – [Selecţia scenei] – [Efecte de imagine] – [Contra neclaritate la mişcare] – [Înregistrare panoramică] – [Înregistrare panoramică 3D] • Cu cât numărul este mai mare, cu atât nivelul de zgomot este mai ridicat. • Când pentru modul de expunere este aleasă una dintre valorile [Programare Auto], [Prioritate diafragmă], [Prioritate timp de expunere] şi pentru [ISO] este fixată varianta [ISO AUTO], valoarea ISO va fi automat stabilită între ISO 200 şi ISO 1600. • Reglajul [ISO AUTO] nu este disponibil în modul de înregistrare [Expunere manuală]. Dacă schimbaţi modul de expunere trecând la cel [Expunere manuală] cu reglajul [ISO AUTO], este aleasă automat varianta [200]. Efectuaţi reglajul ISO în funcţie de condiţiile de înregistrare. z Ajustarea sensibilităţii ISO (Index de expunere recomandat) Reglajul ISO (viteză) reprezintă sensibilitatea la lumină a suportului media de înregistrare care încorporează un senzor de imagine care recepţionează lumina. Chiar dacă expunerea este aceeaşi, imaginile diferă în funcţie de varianta stabilită pentru sensibilitatea ISO. Sensibilitate ISO ridicată Cu sensibilitatea ISO ridicată, imaginile vor fi înregistrate cu luminozitatea adecvată chiar în condiţii de expunere insuficientă. Creşterea sensibilităţii ISO va conduce însă la creşterea nivelului de zgomot al imaginilor. Sensibilitate ISO scăzută Puteţi înregistra imagini cursive. Compensarea sensibilităţii ISO reduse va fi realizată, însă, prin reducerea vitezei obturatorului (creşterea timpului de expunere). Trebuie să ţineţi seama atât de mişcările nedorite ale camerei, cât şi de deplasarea subiectului. 76

Balans de alb Sunt ajustate tonurile de culoare în funcţie de condiţiile de iluminare din mediul ambiant. Folosiţi această facilitate când tonurile obţinute ale culorilor nu sunt cele dorite sau când doriţi să modificaţi tonurile de culoare în scopul obţinerii anumitor efecte fotografice. 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Balans de alb] T modul dorit. Pentru a ajusta balansul de alb astfel încât să fie adecvat pentru o anumită sursă de lumină, consultaţi explicaţiile corespunzătoare fiecărui mod. AWB (Auto WB) (Lumina zilei) (Umbră) (Înnorat) (Incandescent) (Fluorescent) (Bliţ) (Temp. culoare/Filtru) (Personalizat) (Configurare personalizată) Note : • Când folosiţi funcţiile de mai jos, este aleasă varianta [Auto WB] : – [Auto inteligent] – [Selecţia scenei]. z Efectele condiţiilor de iluminare Camera detectează automat o sursă de lumină şi ajustează tonurile de culoare. Dacă selectaţi o opţiune adecvată pentru o anumită sursă de lumină, tonurile de culoare vor fi ajustate pentru respectiva sursă (balans de alb prestabilit). Balansul de alb este ajustat în funcţie de sursa de lumină (de temperatura de culoare). Este obţinut efectul CC (compensarea culorii) al filtrelor pentru fotografii. Vă permite să folosiţi reglajul pentru echilibrul de alb reţinut de [Configurare particularizată] Este memorat balansul de alb de bază (Balans de alb particularizat). Tonurile de culoare ale subiectului se modifică în funcţie de condiţiile de iluminare. Tonurile de culoare sunt ajustate automat, însă pot fi reglate şi manual cu ajutorul funcţiei [Balans de alb]. Starea vremii / iluminare Caracteristicile luminii Daylight Cloudy Fluorescent Incandescent (lumina zilei) (înnorat) Alb Albăstrui Verzui Roşiatic 77