Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Compensarea bliţului

Compensarea bliţului Este ajustată cantitatea de lumină emisă de bliţ, în trepte de 1/3 EV, între – 2,0 EV şi + 2,0 EV. Compensarea bliţului modifică numai cantitatea de lumină emisă de bliţ. Compensarea expunerii conduce la modificarea cantităţii de lumină emisă de bliţ, în paralel cu schimbarea timpului de expunere şi a diafragmei. 1 Montaţi bliţul şi deplasaţi-l în sus, pe verticală. 2 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Compensarea bliţului] T valoarea dorită. Când selectaţi valori mai înalte (spre +), cantitatea de lumină emisă de bliţ creşte şi imaginea devine mai luminoasă. Când selectaţi valori mai mici (spre –), cantitatea de lumină emisă de bliţ scade şi imaginea devine mai întunecată. Note : • Nu puteţi folosi funcţia de [Compensare a bliţului], când folosiţi funcţiile de mai jos – [Auto inteligent] – [Selecţia scenei] – [Efecte de imagine] – [Contra neclaritate la mişcare] – [Înregistrare panoramică] – [Înregistrare panoramică 3D] – când nu este montat bliţul. • Efectul pozitiv este posibil să nu fie vizibil datorită cantităţii limitate de lumină a bliţului, în cazul în care subiectul este situat în afara razei de acţiune (maxime) a bliţului. Dacă subiectul este foarte apropiat, este posibil ca efectul negativ să nu fie vizibil. z Sfaturi pentru ajustarea luminozităţii la înregistrarea de persoane • Este important să găsiţi un echilibru între luminozitatea oamenilor şi fundalul întunecat, în cazul portretelor înregistrate pe timp de noapte. Puteţi ajusta luminozitatea persoanelor din apropierea camerei, modificând intensitatea luminii emise de bliţ. • Dacă subiectul este prea departe de bliţ, fiind prea întunecat şi după realizarea reglajelor, apropiaţi-vă de acesta. 80

DRO/ Auto HDR Sunt corectate luminozitatea şi contrastul. 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T modul dorit. (Off - oprit) (DRO - Optimizatorul domeniului D) (Auto HDR) Nu se utilizează [DRO / Auto HDR]. Împărţind imaginea în zone mai mici, camera analizează contrastul lumină - întuneric pentru subiect şi fundal, conducând la obţinerea unei fotografii cu luminozitate şi degradeuri optime. Sunt înregistrate trei imagini cu expuneri diferite, apoi sunt suprapuse zonele luminoase ale unei fotografii subexpuse peste cele întunecate ale uneia supraexpuse pentru a crea o imagine bogată în degradeuri. Sunt înregistrate două imagini : una cu expunere corectă şi o alta cu imagini suprapuse. Notă : • Puteţi selecta [DRO/Auto HDR] numai când folosiţi funcţiile de mai jos : – [Expunere manuală], – [Prioritate timp de expunere], – [Prioritate diafragmă], – [Programare Auto]. Optimizatorul domeniului D Este corectată luminozitatea imaginii (DRO : Optimizatorul domeniului D). 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Opt. dom. D]. 2 [Opţiune] T valoarea dorită. (Auto) (Nv1 - Nv5) (Nv =nivel) Luminozitatea este corectată automat. Optimizează gradarea în fiecare zonă a imaginii înregistrate. Alegeţi nivelul optim, între Nv1 (slab) şi Nv5 (puternic). Notă : • Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Auto] : – [Auto inteligent], – [Portret], [Peisaj], [Macro], [Activităţi sportive] la [Selecţia scenei], – [Efecte de imagine]. • Când folografiaţi folosind optimizatorul domeniului D, este posibil ca imaginea să prezinte zgomot. Selectaţi nivelul adecvat verificând imaginea înregistrată, mai ales când efectul este intensificat. 81