Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Auto HDR Este lărgită

Auto HDR Este lărgită gama de degradeuri pentru a putea înregistra de la părţile cu luminozitate mai mare la cele cu luminozitate mai mică, la luminozitatea corectă (Registru dinamic înalt automat). Sunt înregistrate o imagine cu expunerea corectă şi una rezultată din imagini suprapuse. 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [DRO/Auto HDR] T [Auto HDR]. 2 [Opţiune] T valoarea dorită. Diferenţa de expunere este corectată automat. (Auto Exposure Diff. - Diferenţă expunere automată) 1,0 EV – 6,0 EV Stabileşte diferenţa de expunere, pe baza contrastului subiectului. Selectaţi nivelul optim, între 1,0 Ev (slab) şi 6,0 Ev (puternic). Notă : • Nu puteţi începe următoarea înregistrare până ce procesul de captură nu a fost definitivat pentru fotografierea precedentă. • Nu puteţi utiliza această funcţie în cazul imaginilor [RAW] şi [RAW&JPEG]. • Nu puteţi selecta [Auto HDR] în timpul folosirii funcţiei [Declanşator zâmbet]. Dacă porniţi funcţia [Declanşator zâmbet] când este selectat [Auto HDR], camera va folosi temporar reglajul DRO. • Deoarece obturatorul este eliberat de trei ori pentru o singură înregistrare, aveţi grijă de următoarele: – utilizaţi această funcţie când subiectul nu se mişcă şi nu clipeşte, – nu recompuneţi scena. • Este posibil să nu obţineţi efectul dorit în funcţie de diferenţa de luminanţă pentru subiect şi de condiţiile de înregistrare. • Când este utilizat bliţul, efectul acestei funcţii este redus. • Când contrastul unei scene este scăzut sau când survin mişcări nedorite ale camerei, ori apare un subiect neclar, este posibil ca imaginile HDR să nu fie de bună calitate. În astfel de cazuri, pe imaginea înregistrată apare indicaţia pentru a vă informa asupra acestei situaţii. Fotografiaţi din nou, dacă este necesar, recompunând scena sau fiind atenţi la neclaritate. 82

Stil creativ Vă permite să selectaţi imaginea care vreţi să fie procesată. Puteţi ajusta expunerea (timpul de expunere şi diafragma) după cum doriţi, la folosirea opţiunii [Stil creativ], spre deosebire de cazul în care apelaţi la [Selecţia scenei], când camera ajustează expunerea. 1 [Meniu] T [Luminozitate/ Culoare] T [Stil creativ] T modul dorit. 2 Când doriţi să ajustaţi contrastul, saturaţia sau claritatea, [Opţiune] T valoarea dorită. (Standard) (Vivid - Intens) (Portrait - Portret) (Landscape - Peisaj) (Sunset - Apus de soare) (Black & White - Alb - Negru) Pentru a înregistra diverse scene bogate în degradeuri şi în culori minunate. Saturaţia şi contrastul sunt accentuate pentru ca să redea cu acurateţe culorile scenelor înregistrate şi subiecte cum ar fi : flori, verdele primăverii, albastrul cerului sau cel al oceanului. Pentru înregistrarea tenurilor persoanelor fotografiate în tonuri delicate ; modalitatea ideală pentru realizarea de portrete. Saturaţia, contrastul şi claritatea sunt accentuate pentru înregistrarea unor scene pline de viaţă şi de claritate. Devin foarte pregnante şi vederile peisajelor aflate la mare distanţă. Pentru fotografierea minunatelor tonuri de roşu ce însoţesc apusul de soare. Pentru fotografierea de imagini monocrome, alb-negru. Elementele de reglaj (Contrast), (Saturaţie) sau (Claritate) pot fi ajustate pentru fiecare dintre opţiunile de Stil creativ. (Contrast) (Saturation - Saturaţie) (Sharpness - Claritate) Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât diferenţa dintre zonele luminoase şi cele umbrite este mai accentuată, având un impact mai puternic asupra imaginii. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât culorile sunt mai intense. Cu cât valoarea selectată este mai redusă, culorile imaginii sunt mai reduse şi mai pale. Este ajustată claritatea. Cu cât valoarea selectată este mai mare, cu atât sunt accentuate mai mult contururile, iar cu cât valoarea selectată este mai redusă, cu atât contururile devin mai estompate. Note : • Când este selectată varianta [Alb & Negru], nu puteţi ajusta saturaţia. • Când folosiţi funcţiile de mai jos, este selectată varianta [Standard] : – [Auto inteligent], – [Selecţia scenei], – [Efecte de imagine]. 83