Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Finlandais

x

x Pyyhkäisypanoraama/3D-pyyhkäisypan. Kun panoroit kameraa, se ottaa useita kuvia ja koostaa niistä panoraamakuvan. 1 2 Valitse (Pyyhkäisypanoraama) tai (3D-pyyhkäisypan.) (sivu 34). Osoita kameraa kohteen reunaan ja paina suljinpainike sitten kokonaan alas. 3 Panoroi kamera loppuun nestekidenäytön opastusta noudattaen. Tätä osaa ei kuvata. Opastuspalkki FI 36 Huomautus • Kamera jatkaa kuvaamista [Pyyhkäisypanoraama]-tallennuksen aikana, ja suljin jatkaa napsumista kuvauksen loppuun asti. z Vierivien panoraamakuvien katsominen Voit vierittää panoraamakuvia alusta loppuun painamalla kiekkopainikkeen keskiosaa, kun panoraamakuvat ovat näkyvissä. Voit keskeyttää painamalla painiketta uudelleen. Tuo näkyviin koko panoraamakuvan alueen. • Panoraamakuvat toistetaan laitteen mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla (sivu 58). • Muilla kameroilla kuvattuja panoraamakuvia ei ehkä voi näyttää tai vierittää oikein.

x Suljinaika etusijalla Voit ilmaista liikkuvan kohteen liikkeen eri tavoilla säätämällä valotusaikaa. Voit esimerkiksi käyttää liikehetkellä lyhyttä valotusaikaa tai jäljessä tulevan liikkeen kuvaamiseen pitkää valotusaikaa. 1 2 Valitse S (Suljinaika etusijalla) (sivu 34). Valitse haluamasi arvo kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskiosaa. z Valotusaika x Aukko etusijalla Voit säätää tarkennettavaa aluetta tai sumentaa taustaa. 1 2 Kun käytössä on lyhyt valotusaika, liikkuva kohde, kuten juokseva henkilö, auto tai merivesipärskeet näyttävät pysähtyneiltä. Valitse A (Aukko etusijalla) (sivu 34). Kun käytössä on pitkä valotusaika, liikkuvan kohteen jälkiä kuvataan, jolloin kuvasta tulee luonnollinen ja dynaaminen. Valitse haluamasi arvo kääntämällä kiekkopainiketta ja paina sitten keskiosaa. • Voit tallentaa videota arvolla, jota on säädetty Aukko etusijalla - asetuksella. Tallennustoimintojen käyttäminen FI 37